ZUS przywraca bezpośrednie badania lekarskie

Z zachowaniem środków ostrożności

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzeczników. Klienci są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania.

Bezpośrednie badania lekarskie są przywracane etapowo, z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie, stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące.
Warunkiem jest jednak złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.