Nie chcesz składać wniosku o emeryturę w czasie epidemii? Masz na to czas!

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, ale z różnych przyczyn nie możesz tego zrobić w okresie trwania epidemii? Nie musisz martwić się, że nie otrzymasz wypłaty za czas jej trwania.

Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii. Emerytury, renty i inne świadczenia o charakterze długoterminowym ZUS przyznaje, ponownie ustala ich wysokość lub wypłaca na podstawie wniosku, jeżeli zostanie on złożony najpóźniej 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu epidemii.
ZUS może w tej sytuacji ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełnione były wymagane do tego warunki – nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.