Środki ostrożności i ważne decyzje

Nadzwyczajna sesja w nadzwyczajnych warunkach

Na kolejnej sesji radni miejscy spotkali się w szczególnych okolicznościach panującej epidemii koronawirusa i w związku z tym, aby zachować środki ostrożności obradowali w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Dzięki temu można było zapewnić odpowiednio duże odległości pomiędzy uczestnikami sesji. Radni podjęli kilka uchwał istotnych dla miasta, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta radni przyjęli uchwały wspierające wejherowskich przedsiębiorców, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii.

Bez opłaty prolongacyjnej

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. nie będzie pobierana tzw. opłata prolongacyjna (należna na mocy dotychczasowych przepisów) za zastosowanie ulgi w postaci rozłożenia na raty lub odroczenie terminów płatności podatku od nieruchomości. Dzięki temu przedsiębiorcy nie poniosą dodatkowych kosztów i zaoszczędzą pieniądze.

Ulgi dla przedsiębiorców

Ustalono dodatkowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania opłat cywilnoprawnych należnych miastu od przedsiębiorców z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania w przypadku pogorszenia się płynności finansowej. Przedsiębiorcy będa mogli skorzystać z tych ulg, jeśli sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym spadnie o 15 lub 25 procent w zależności od wybranego okresu. We takich przypadkach, przedsiębiorcy powinni złożyć stosowny wniosek.

To dużo, jak na możliwości miasta

– W miarę posiadanych możliwości prawnych i finansowych szukamy rozwiązań, aby pomóc tym, którzy z dnia na dzień stracili możliwość zarabiania na życie i nie mają na to wpływu. Już wcześniej podjąłem w tej sprawie stosowne decyzje. – powiedział K. Hildebandt, prezydent Wejherowa. – Zdaję sobie sprawę, że nasza pomoc, to zapewne za mało jak na potrzeby przedsiębiorców, ale to bardzo dużo, jak na możliwości miasta w obliczu kryzysu, który również bardzo mocno już uderza w samorząd. Wszyscy mamy nadzieję na odmrożenie gospodarki oraz, że rządowi uda się realizować obietnice, które Pan Premier i Pan Prezydent zapowiedzieli w Tarczy Antykryzysowej.

Podatki odroczone lub na raty

Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach rozkłada na raty lub odracza termin płatności podatku od nieruchomości za miesiąc marzec i kolejne miesiące, nawet do dnia 30 listopada br., czyli znacznie dłużej niż przewiduje to ustawa z dnia 31 marca 2020 r. z Tarczy Antykryzysowej.

Złotówka za czynsz

Ponadto prezydent Wejherowa w drodze zarządzenia ustalił szczególną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów pod lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasta Wejherowa na poziomie symbolicznego 1 zł netto miesięcznie za cały lokal dla wszystkich działalności objętych zakazem działania na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia.
Rada Miasta podczas sesji podjęła również inne decyzje, m.in. zwiększyła środki na wykonanie nowego, bezpłatnego parkingu na 154 samochody przy wejherowskim szpitalu, którego budowa wkrótce się rozpocznie oraz na wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 9 – zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego 2019.
O tych sprawach piszemy w osobnych artykułach na innych stronach.

 

Bezpieczne obrady
Jacek Gafka, przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
– Była to sesja nadzwyczajna również z powodu nadzwyczajnych środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych z epidemią. Radni obradowali w nowo wybudowanej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 tak, aby zapewnić duże odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.
Radni wchodzili na salę pojedynczo w wyznaczanych godzinach, żeby nie gromadzili się przed drzwiami i w przejściu. Wszyscy mieliśmy założone maseczki i wypełniliśmy specjalną ankietę bezpieczeństwa, a przed wejściem na salę została radnym zmierzona temperatura przez ratownika medycznego. Sesja odbyła się bez udziału publiczności. Obrady przebiegały sprawnie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.