Kaszubski na maturze

W tym roku do egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego przystąpiło 33 uczniów z województwa pomorskiego. Rok wcześniej ich liczba była większa o 20 procent. W powiecie wejherowskim jezyk kaszubski na maturze wybrały dwie osoby z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.

Dominika Halmann i Marcin Błaszkowski to jedyni tegoroczni maturzyści z powiatu wejherowskiego, którzy na egzaminie dojrzałości wybrali język kaszubski. Największym powodzeniem „rodno mowa” cieszyła się w powiatach kościerskim (16 zdających) i chojnickim (9). Cztery osoby wybrały ten przedmiot maturalny w powiecie kartuskim, natomiast pozostałe dwie w bytowskim. Jednak tylko ośmioro spośród nich wybrało egzamin na poziomie rozszerzonym. Język kaszubski jest na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych.
Nauka języka kaszubskiego w szkołach formalnie możliwa jest od 2001 roku. Od 2005 roku wprowadzona została możliwość zdawania egzaminu maturalnego w tym języku, m.in. dzięki uznaniu kaszubskiego za europejski język regionalny. Za dobry wynik na kaszubskim egzaminie można otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na etnofilologię kaszubską, nowo utworzony kierunek studiów Uniwersytetu Gdańskiego. Matura z języka naszych przodków cieszyła się największym zainteresowaniem w 2012 roku. Wówczas to przedmiot ten wybrało 41 abiturientów.
Kaszubski pozostaje mimo wszystko jednym z najmniej popularnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. W tym roku wybrało go zaledwie 0,14 proc. przystępujących do części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe.
– Podziwiam uczniów, którzy decydują się zdawać na maturze kaszubski. Z praktycznego punktu widzenia, np. dalszej kariery zawodowej, ten egzamin niewiele młodzieży przynosi. To tylko dodatkowa strata czasu na naukę czegoś dodatkowego. Właściwie jedyną korzyścią jest ewentualny plus u przyszłego pracodawcy za wykazanie się czymś dodatkowym – świadectwo, że młodemu człowiekowi chce się robić więcej niż większości – mówi Zbigniew Łomiński, dyrektor Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach.
W powiecie wejherowskim do matury przystąpiło 1388 tegorocznych abiturientów szkół ponadgimnazjalnych, a ponadto 387 osób zdających po raz kolejny (w sumie 1775). Na terenie całego województwa pomorskiego odpowiednio 20 049 oraz 6 048 (ogółem 26 097).

Ryszard Wenta

Liczba maturzystów
z języka kaszubskiego:
2005 r. – 14 osób
2006 r. – 11 osób
2007 r. – 27 osób
2008 r. – 8 osób
2009 r. – 9 osób
2010 r. – 26 osób
2011 r. – 21 osób
2012 r. – 41 osób
2013 r. – 33 osoby

Język francuski lub hiszpański
W tym roku pomorscy abiturienci częściej decydowali się na inne języki – francuski (129 osób), hiszpański (116), czy rosyjski (67).
Z mniejszym zainteresowaniem od kaszubskiego spotkały się tylko łaciński (10) i włoski (8).
Najpopularniejszymi przedmiotami dodatkowymi były: język angielski (5019), geografia (3729) oraz matematyka (3003).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.