Szykują się zmiany na ulicy Kopernika i terenach przyległych

Zaniedbane tereny zostaną uporządkowane i zagospodarowane

Urząd Miejski w Wejherowie przygotowuje dwa projekty rewitalizacji, na które zdobył dofinansowanie ze środków unijnych. Jeden dotyczy ulicy Kopernika i oznacza jej przebudowę z całą infrastrukturą, czyli kanalizacją deszczową, instalacją wodociągową i gazową. Drugi projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania zaniedbanych terenów pomiędzy ul. ul. Kopernika z ul. Dworcową – w tej sprawie odbyły się ostatnio konsultacje społeczne.

 

Ulica Kopernika to jedna z najstarszych ulic w Wejherowie, objęta opieką konserwatora zabytków. Widać na niej ślady dawnej urody starych kamienic i ich otoczenia. Władzom Wejherowa zależy na przywróceniu klimatu ulicy z czasów jej powstania. Wówczas każda kamienica miała przedogródek ogrodzony pięknym ogrodzeniem. Te ogródki, które przejęło miasto (a mieszkańcy otrzymają za nie stosowne odszkodowania) zostaną zaprojektowane i zagospodarowane, ale będą mogli je użytkować sami mieszkańcy ul. Kopernika. Odtworzone zostaną zabytkowe ogrodzenia i schody wejściowe do budynków. Inwestycja obejmie również wykonanie zieleni ulicznej i małej architektury, oświetlenia ulicy, nowych chodników, zjazdów na posesję, a także zatoki parkingowej. Zostało to omówione na poprzednim spotkaniu z mieszkańcami w 2019.
– Celem gruntownej modernizacji ulicy Kopernika i uporządkowania zaniedbanych terenów pomiędzy ul. Kopernika i Dworcową, jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców Wejherowa, a jest to możliwe dzięki odnowie tej historycznej ulicy i nadaniu jej oraz przyległym terenom nowych funkcji. Pomimo powiązania terenowego są to dwa różne projekty i każdy z nich jest na innym etapie przygotowania – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Łącznik pomiędzy
ul. Kopernika
a ul. Dworcową
W sprawie drugiej planowanej inwestycji w centrum miasta zorganizowano ostatnio kolejne konsultacje społeczne. Miasto chce wykorzystać środki unijne i zaangażować pieniądze miejskie, aby na terenie pomiędzy ul. Kopernika i Dworcową, powstał zieleniec z ławkami, trawnikami i krzewami oraz nowe miejsca parkingowe, z których będą mogli korzystać mieszkańcy, przede wszystkim z ul. Kopernika. Obecnie znajdują się tam zaniedbane podwórka, nieużytki, stare szopki, chaszcze, itp. Będzie to teren wykorzystany wyłącznie na potrzeby publiczne
– Cieszę się, że zaniedbany teren w centrum miasta zostanie w końcu uporządkowany i zagospodarowany – stwierdził uczestnik spotkania Rafał Szlas, radny miasta Wejherowa. – Mieszkańcy długo czekali na remont ulicy. Przy okazji inwestycji zrewitalizowane zostaną niektóre podwórka i ogródki przydomowe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.