Zadzwoń do MOPS

Potrzebna jest pomoc?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zachęca, aby sprawy urzędowe załatwiać drogą elektroniczną bądź, jeśli nie są pilne w późniejszym terminie. Proponuje też wszystkim mieszkańcom Wejherowa pomoc psychologiczną oraz wsparcie dla samotnych osób w podeszłym wieku w obecnym trudnym czasie.

Ze względu na zagrożenie, przyjmowane są tylko osoby z pilnymi sprawami. Obsługa świadczona będzie w oszklonych stanowiskach na parterze budynku Ośrodka, a terenowi pracownicy socjalni będą świadczyli pracę w środowisku jedynie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. MOPS prosi o kontaktowanie się z Ośrodkiem telefonicznie pod nr 58 677 79 90 (sekretariat, pomoc społeczna i fundusz alimentacyjny) i 58 677 79 80 (świadczenia rodzinne) lub pod adresem: sekretariat@mops.wejherowo.pl

Bezpieczeństwo klientów

Osoby pobierające świadczenia w kasie Ośrodka proszone są o przychodzenie od godz. 10.00 i wchodzenie do budynku tak, aby w środku znajdowało się maks. do 5 osób w bezpiecznej odległości (min. 1,5 m).
Do odwołania zawieszone są zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo-Wychowawczych przy MOPS oraz Klubie „Śródmieście”. O ewentualnych zmianach będziemy informować na stronie: www.wejherowo.pl.

Wsparcie psychologa

MOPS w Wejherowie uruchomił również specjalny nr telefonu: 572 240 482, pod którym – od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 – można uzyskać wsparcie psychologiczne.
Wprowadzenie stanu epidemicznego, który skutkuje wieloma ograniczeniami, utrudnienia, różne problemy, często wywołują u nas lęk, panikę, histerię. W takiej sytuacji można zdzwonić do specjalisty w MOPS w Wejherowie.

Pomoc dla samotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie uruchamia telefon dyżurny 58 677 79 63 przeznaczony wyłącznie dla samotnych osób w podeszłym wieku powyżej 65 roku życia, nie posiadających rodziny, nie mogących poruszać się samodzielnie i nie mających możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w ramach pomocy sąsiedzkiej.
Wsparcie obejmuje pomoc w zakupie i dostarczeniu żywności i leków.
Sposób postępowania:
1. Telefon do MOPS – 58 677 79 63 w godz. 8.00 – 15.00
2. Pracownik zweryfikuje zasadność zgłoszenia
3. Ustalony zostanie termin i zakres wsparcia
4. W ustalonym terminie pracownik socjalny MOPS (posiadający legitymację służbową) wraz z wolontariuszem stawią się pod wskazanym adresem aby odebrać listę niezbędnych artykułów oraz pieniądze na wskazany zakup.
Realizacji podlegają tylko i wyłącznie rzeczy pierwszej potrzeby (z całkowitym wyłączeniem używek). Przed wejściem pracownik skontaktuje się w razie możliwości telefonicznie z usługobiorcą.
5. Pracownicy dokonają zakupów i dostarczą je pod drzwi wraz z paragonem i rozliczeniem gotówki.

MOPS prosi o bardzo dokładne rozważenie czy naprawdę są Państwo w takiej sytuacji, która powoduje, że nie ma innej możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Duża liczba nieuzasadnionych zgłoszeń spowoduje, że pomocy mogą nie otrzymać na czas osoby naprawdę tego potrzebujące.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.