Dla mieszkańców gminy

Imprezy, zajęcia artystyczne i sportowe

Ośrodki kultury w gminach dbają o atrakcyjną ofertę dla mieszkańców wsi, którzy mogą brać udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych lub zajęciach. Nie inaczej jest w gminie Łęczyce, gdzie za organizację życia kulturalnego i sportowego odpowiada Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka z siedzibą w Strzebielinie.

W ubiegłym roku jednostka zorganizowała blisko 70 wydarzeń oraz cyklicznych zajęć w gminie. Statystycznie Instytucja organizuje wydarzenie każdego tygodnia w roku. Spotkania, turnieje czy warsztaty odbywają się w 13 placówkach GIKiB. W gminie funkcjonuje aż 8 świetlic wiejskich dla dzieci i młodzieży (w planach jest powołanie kolejnej świetlicy), otwartych 5 dni w tygodniu i dostępnych dla wszystkich, chcących rozwijać swoje pasje, poznawać nowych ludzi czy pielęgnować przyjaźnie w kreatywny sposób.
– Poza codziennymi zajęciami, podczas których dzieci mogą odrobić lekcje, skorzystać z komputera i internetu, zagrać w gry planszowe czy wziąć udział w zajęciach muzycznych, w czasie wakacji oraz ferii zimowych dodatkowo organizowane są warsztaty artystyczne, wycieczki, zawody i bale – informuje Hanna Mancewicz, dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach. – Organizujemy też takie imprezy dla najmłodszych, jak wycieczka do zamku w Malborku z okazji Dnia Dziecka. Wzięło w niej udział około 200 dzieci. W tym roku, podczas ferii zimowych odbyły się wyjazdy do kina oraz na kryty plac zabaw i gier. Co ważne, dzieci podczas wszystkich zajęć są pod opieką dorosłych, a udział w nich jest bezpłatny. Uczestnicy bardzo się cieszą z możliwości wspólnych zajęć i wyjazdów, chętnie korzystają z naszych propozycji, a dzięki temu rozwijają się i uczą poprzez zabawę.
Obok świetlic wiejskich ważnymi ośrodkami kultury w gminie są biblioteki, które rozszerzają swoje działania o konkursy literackie, spotkania autorskie, animacje dla dzieci czy kampanie internetowe. Gmina Łęczyce może pochwalić się dodatkowo funkcjonującym od kilku lat Bibliobusem, czyli mobilną biblioteką, odwiedzającą poszczególne miejscowości.
Swoimi działaniami Instytucja próbuje z dotrzeć do wszystkich mieszkańców, organizując takie wydarzenia jak Gminny Dzień Kobiet, Gminny Bal Seniora, Wiosenne Warsztaty Artystyczne, Gminny Konkurs Recytatorski, Międzynarodowy Dzień Tańca, festyny rodzinne, konkursy plastyczne i inne. Instytucja jest organizatorem uroczystości z okazji świąt narodowych, m.in. Święta Niepodległości oraz tradycyjnych Dożynek Gminnych lub Powiatowo-Gminnych. Niektóre imprezy organizowane są wspólnie z sołectwami, parafiami, szkołami lub z Samorządem Powiatowym.
Osobną dziedzinę działalności stanowią liczne imprezy sportowe (turnieje piłki nożnej, siatkówki, Baśki, biegi i marsze nordic walking), których nie może zabraknąć w kalendarzu wydarzeń w gminie. Tym bardziej, że mieszkańcy aktywnie biorą udział w turniejach sportowych i rekreacyjnych.
– Cieszymy się, że w Łęczycach działa Gminna Orkiestra Dęta oraz Grupa Teatralna „Odeon”, dzięki którym możemy zapraszać mieszkańców na koncerty, spektakle i inscenizacje – mówi dyrektor Hanna Mancewicz.
O działaniach i propozycjach można przeczytać na stronie www.gik-leczyce.pl, na fanpage na facebooku, a także w gminnej gazecie oraz od czasu do czasu również w „Pulsie Wejherowa”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.