Centrum Chorób Serca i blok operacyjny

Powstanie nowy budynek szpitala

Rusza budowa nowego obiektu szpitalnego w Wejherowie. Inwestycja za ponad 130 mln zł będzie gotowa w 2022 r.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji.
Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji.

Rozpoczyna się największa w historii spółki „Szpitale Pomorskie” budowa nowego obiektu szpitalnego. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środkom samorządu województwa pomorskiego projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie”. W nowym budynku znajdzie swoje miejsce Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń (Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Oddział Kardiochirurgii), nowoczesny blok operacyjny, a także Zakład Patomorfologii, Centralna Sterylizatornia oraz Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi).
W tej sprawie, w obecności marszałka pomorskiego Mieczysława Struka oraz przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Pomorskiego Andrzeja Bartnickiego, Zarząd Szpitali Pomorskich podpisał umowę na prace budowlane z generalnym wykonawcą inwestycji – firmą Budimex SA. Wartość robót budowlanych podpisywanej umowy to 94,65 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na kwiecień 2022 roku.
Wartość całego projektu włącznie z wyposażeniem w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną to 130,43 mln zł, z czego środki samorządu województwa pomorskiego – 60,18 mln zł; dofinansowanie unijne – 66,15 mln zł, zaś wkład własny spółki Szpitale Pomorskiego to 4,1 mln zł.
– Celem inwestycji jest budowa nowej infrastruktury, która wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania szpitala, skrócenie czasu oczekiwania na pacjenta na dane świadczenia specjalistyczne oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich sp. z o.o. –
W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie 2 szybów windowych przylegających do obecnego wysokiego budynku łóżkowego, wymianę trafostacji i modernizację instalacji gazów medycznych. Powierzchnia nowego budynku będzie liczyć blisko 9 tysięcy m.kw. Długość obiektu będzie wynosić 97 metrów, szerokość – 29,6, a wysokość budynku bloku operacyjnego – 14,95 m.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.