Gryf Literacki w nagrodę

Wybiorą najlepszą książkę minionego roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie już po raz trzynasty ogłasza konkurs na książkę minionego roku, której autor otrzyma nagrodę „Gryfa Literackiego 2019”. Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie marca br. na uroczystym zakończeniu konkursu.

Nominowane publikacje to wydawnictwa, które ukazały się pod koniec 2018 lub w 2019 roku. Wszystkie 32 nominowane do nagrody książki są związane z powiatem wejherowskim: zostały wydane na terenie naszego powiatu lub ich autor pochodzi z regionu, bądź też tematyka książki dotyczy powiatu wejherowskiego. Nominowane publikacje możemy poznać na stronie internetowej biblioteki, w zakładce Gryf Literacki 2019.
W skład tegorocznej Kapituły Konkursu, która zadecyduje o przyznaniu Gryfa Literackiego 2019, wchodzą: Eugenia Drawz, Rafał Dębski, Stanisław Janke, Adam Klein, Maria Krośnicka, Henryk Połchowski, Piotr Schmandt, Maciej Skok, Edmund Szczesiak, Józef Franciszek Wójcik, Michał Jeliński i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
– Każdy członek konkursowej kapituły ma do dyspozycji 30 punktów, które przyzna publikacjom nominowanym do nagrody według klucza: 2, 4, 6, 8 i 10 (każdy wskazuje pięć wyróżniających się tytułów). Przyznane punkty będą potem zsumowane. Autor publikacji, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie laureatem Konkursu. Jury ma prawo poza nagrodą główną, przyznać nagrody specjalne wyróżniającym się publikacjom, które uzyskały dużą liczbę punktów – wyjaśnia Iwona Block z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.