Mniej interwencji, ale i tak dużo pracy

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała wyniki swojej pracy za 2019 rok. W 2019 roku funkcjonariusze podjęli 23901 interwencji i jest o 282 mniej zdarzeń niż w 2018 roku.

Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 461 spraw. 2525 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 27 6100 złotych. Strażnicy ujawnili 29 przestępstw i ujęli 24 osoby podejrzane o ich dokonanie, przekazując je policji. Zatrzymali 25 nietrzeźwych kierujących pojazdami. Po zgłoszeniach mieszkańców SM podjęła 6443 interwencji związanych z m.in. zakłóceniem porządku publicznego i spokoju. Prowadzono 39 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych na drogach pojazdów: 12 z nich odholowano na dozorowany parking.
Funkcjonariusze zabezpieczali 74. imprezy sportowe, kulturalne, rozrywkowe i uroczystości religijne. Przeprowadzili w szkołach pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem i organizowali programy prewencyjne. W dwóch edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla 90 kobiet.
W zakresie ochrony środowiska przeprowadzili 109 kontroli nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych, energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu drzewostanu przy drogach publicznych i wiele innych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring, w którycm funkcjonuje 48 kamer, 22 systemy alarmowe na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer w parku miejskim i 35 w budynkach UM.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.