Nasze Gniazdo pomaga

Gala wolontariatu rodzicielstwa zastępczego

Działacze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Nasze Gniazdo” podczas gali, wręczyli podziękowania wolontariuszom prowadzącym działalność społeczną na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka. Patronat nad Centrum Wolontariatu sprawuje sekretarz miasta Bogusław Suwara.

W skład stowarzyszenia wchodzi około 30 rodzin zastępczych, w których wychowuje się około 300 dzieci w różnym wieku. Najliczniejsza grupa wolontariuszy współpracująca z „Naszym Gniazdem” działa przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 4, czyli „samochodówce”. W skład Centrum Wolontariatu, które zajmuje się organizacją akcji społecznych oraz promocją wchodzą: Karolina Wrońska, Łukasz Syposz i Mateusz Syposz.
Podczas gali w Urzędzie Miejskim, w której uczestniczyło około 40 wolontariuszy, ich opiekunowie ze szkół, przedstawiciele PCPR oraz kilku rodzin zastępczych z dziećmi, zostały wręczone nominacje na wolontariusza dla tych, którzy rozpoczynają taką działalność oraz legitymacje potwierdzające aktywność społeczną i przynależność do Centrum Wolontariatu SRZ „Nasze Gniazdo”.
Gratulacje dla opiekunów grup wolontariackich i wolontariuszy działających na rzecz dzieci z rodzin zastępczych złożył sekretarz miasta Bogusław Suwara, który powiedział, że bardzo podoba mu się motto Centrum Wolontariatu „Popłyńmy w rejs do portów naszych marzeń”, bo tylko mając marzenia można realizować zakładane cele.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.