Bardzo dobra współpraca

Władze miasta wspierają KPSW

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i kanclerz Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie Rafał Gierszewski podpisali porozumienie o współpracy.

Przedmiotem umowy jest rozpoznanie potrzeb rynku pracy oraz lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, która jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, działa 17 lat.
– Pamiętam dobrze początki uczelni, bowiem bardzo angażowaliśmy się w jej powstanie. Dziś, po upływie 17 lat jest to już szkoła z tradycją. Nie wyobrażam żeby na terenie miasta z długą i bogatą historią nie działała żadna szkoła wyższa – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Szkoły wyższe wspólnie z samorządami, lokalną gospodarką i mieszkańcami powinny stanowić spójną całość, czyli być odbiciem tego co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Każda uczelnia powinna reagować na tendencje, zmiany i potrzeby lokalnej społeczności i środowiska. Wejherowska szkoła w ostatnim czasie udowodniła, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, miasta i przedsiębiorców.
Przykładem jest m.in. decyzja o reaktywacji kierunku pielęgniarstwo w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na pielęgniarki i pielęgniarzy, zwłaszcza w Wejherowie.
Satysfakcji z podpisanego porozumienia nie krył kanclerz uczelni Rafał Gierszewski, podkreślając, że współpraca między miastem a uczelnią od początku układa się bardzo dobrze.
– Dziękuję za nieustanne wspieranie naszej uczelni przez miasto. Wyrazy wdzięczności należą się nie tylko panu prezydentowi, ale również kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, Michałowi Jelińskiemu, na którego zawsze możemy liczyć – stwierdził R. Gierszewski.
Przypomnijmy, że siedziba szkoły wyższej w Wejherowie mieści się przy ul. Dworcowej 7. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Marcin Pliński.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.