370 lat temu powstało miasto

Uroczysty jubileusz Wejherowa

Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego uświetniło 370. rocznicę nadania praw miejskich Wejherowu, oddając wystrzał artyleryjski z salwą z muszkietów i rusznic. Podczas uroczystości, które odbyły się 13 stycznia złożono kwiaty przed pomnikiem założyciele miasta Jakuba Wejhera oraz na trumnie w krypcie kościoła św. Anny.

 

Kryptę ze szczątkami Jakuba Wejhera i jego rodziny odwiedzili przedstawiciele władz miasta i powiatu wejherowskiego, a także stowarzyszeń, biorących udział w uroczystości.
W kościele pw. św. Anny odprawiono uroczystą mszę św., podczas której przypomniano historię założenia w 1643 roku osady Wejherowska Wola oraz nadania jej praw miejskich w 1650 roku. Podczas uroczystości na placu Jakuba Wejhera prezydent Wejherowa wygłosił okolicznościowe przemówienie.
– Świętowanie kolejnej 370. już rocznicy lokacji naszego miasta, to czas refleksji nad upływem wieków, ale też możliwość sięgnięcia do historii, z której wynika nasza teraźniejszość i przyszłość – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Przez 370 lat Wejherowo przeżywało okresy rozwoju i stagnacji, okresy administracji pruskiej i polskiej. Do rozwoju miasta najbardziej przyczyniły się rody Wejherów i Przebendowskich. Znaczący wpływ na rozwój miasta od XIX wieku do połowy XX wieku miała rodzina Keyserlingków. O dalszym rozwoju miasta zadecydowały lata trzydzieste XX wieku pod rządami burmistrza Teodora Bolduana. Wejherowo zdobyło wówczas opinię jednego z najnowocześniejszych polskich miast. Przez 370 lat w Wejherowie żyło wiele pokoleń wspaniałych ludzi, którzy je współtworzyli i wpisali się na stałe w historię naszego miasta, a każde z nich zostawiło swoją cegiełkę. Dziś korzystając z dorobku naszych przodków, sami odciskamy ślad naszej działalności dla potomnych. Współczesne Wejherowo to miejsce, w którym można poczuć jego historię. Pieczołowicie rewitalizowane są ważne dla historii miasta obiekty. Miasto harmonijnie i dynamicznie się rozwija. Co roku przybywa miejsc, z których możemy być dumni.
Przed pomnikiem Jakuba Wejhera wiązanki kwiatów złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele, starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz radni Rady Powiatu, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała, posłowie Marek Biernacki i Kazimierz Plocke, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt, wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, zastępca wójta Gminy Wejherowo Maciej Milewski. Kwiaty złożył również Krzysztof Zdunkowski, prezes Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego wraz z drużyną, delegacje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, Powiatowego Cechu Rzemiosł, Rady Kombatantów, służb mundurowych, szkół i harcerzy.

 

Rocznica powstania miasta Wejherowa była okazją do przypomnienia historii, według której Jakub Wejher walczył u boku króla Władysława IV przeciw Moskwie pod Smoleńskiem. W obliczu niebezpieczeństwa i zagrożenia śmiercią ślubował ufundowanie na swoich włościach kościoła. Uratowany z opresji Jakub Wejher spełnił swoją obietnicę, budując świątynię (w miejscu obecnego kościoła Trójcy Św.) i jednocześnie zakładając osadę Wejherowska Wola.
13 stycznia 1650 roku wojewoda malborski Jakub Wejher, otrzymał od króla Jana Kazimierza przywilej, na mocy którego Wejherowska Wola została podniesiona do godności miasta, które otrzymało nawę Wejheropolis, czyli Wejherowo. Nowo założone miasto było jedynym w Prusach Królewskich miastem prywatnym i ostatnim lokowanym na prawie chełmińskim, które określało m.in. uprawnienia samorządu miejskiego oraz sposób wyboru władz miasta. Obywatelem miasta mógł zostać każdy mężczyzna, chrześcijanin bez względu na narodowość, który z okazji otrzymania tej godności zapłaci 10 złotych polskich. Wszystkim mieszkańcom zapewniono zwolnienie na 30 lat z wszelkich opłat, ciężarów i kontrybucji na rzecz Skarbu Państwa.
Przywilej królewski przyznawał też prawo odbywania w mieście czterech jarmarków dorocznych oraz dwóch jarmarków tygodniowo. Wejherowo uzyskało prawo zakładania różnych cechów (prócz piwowarskiego), bractw, stowarzyszeń oraz zgodę na używanie przez władze miasta czerwonego wosku do wyciskania pieczęci. Król ustalił, że w herbie miasta będzie „biały krzyż rycerzy maltańskich na niebieskim polu, otoczony zielonym wieńcem wawrzynowym. W środku krzyża będzie czerwona róża”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.