Miasto pomaga

Kamienice odzyskały dawny blask

Dzięki pomocy miasta i współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi odrestaurowano elewacje budynku przy ul. Sobieskiego 318 oraz kamienicy przy ul. Dworcowej 3 w Wejherowie. Na realizację obu inwestycji miasto zdobyło dotację ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Wartość inwestycji kamienicy przy ul. Sobieskiego 318 (na zdjęciu) wyniosła 147 595 zł, w tym wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej w wys. 63 595 zł. Firma Budmar – M. Gustowskiego wykonała m.in. spoinowanie murów z cegły i roboty blacharskie z wymianą podokiennic włącznie. Odrestaurowano także konsole okienne.
Dawny blask odzyskała również XIX-wieczna kamienica przy ul. Dworcowej 3. W ramach inwestycji wyremontowano zabytkową drewnianą werandę w elewacji południowej budynku. Łączny koszt robót wyniósł 85,5 tys. zł, z czego wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej wyniósł 13,7 tys. zł. Dzięki pracom, wykonanym tam przez firmę „Lupus” zachowano oryginalną substancję zabytkową z uwzględnieniem detali z okresu 1885 roku, kiedy zbudowano kamienicę.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.