Specjalistyczny sprzęt w nowej pracowni

„Elektryk” kształci m.in. przyszłych pracowników elektrowni jądrowej

W grudniu ub.r. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie uroczyście otwarto pracownię analizy układów mechanicznych w elektrowniach jądrowych. Jest to już czwarta pracownia, która powstała dzięki wsparciu PGE EJ 1, spółki odpowiedzialnej za realizację projektu polskiej elektrowni jądrowej.

O tym, że wejherowski „Elektryk” ma kształcić m.in. przyszłych pracowników elektrowni jądrowej pisaliśmy w „Pulsie” we wrześniu 2016 roku, kiedy zainaugurowano projekt Powiatu Wejherowskiego o nazwie „Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej”.
Dzięki dofinansowaniu ze strony PGE EJ 1 na rzecz projektu, w 2016 roku w szkole powstała pracownia fizyki atomowej i jądrowej ze stanowiskami pomiarowymi i badawczymi. W kolejnych latach powstała multimedialna pracownia energetyki jądrowej oraz pracownia termodynamiki stosowanej.
W najnowszej pracowni analizy układów mechanicznych znajduje się wysoko specjalistyczny sprzęt, przybliżający młodzieży właściwości mechaniczne materiałów i całych konstrukcji. Uczniowie będą mogli określać wytrzymałość materiałów na rozciąganie, ściskanie, zginanie i ścinanie, analizować zjawisko rezonansu mechanicznego oraz wyznaczać równowagę sił i momentów sił w konstrukcjach budowlanych elektrowni i linii energetycznych. Będą mogli również badać straty energii spowodowane tarciem, stabilizację układów obrotowych oraz mierzyć przyspieszenie i prędkość kątową w ruchu obrotowym.
Nowy sprzęt umożliwi także pomiary bezwładności brył obrotowych oraz sił dośrodkowych. Wszystkie te dane są niezmiernie ważnymi parametrami w przypadku analizy obciążeń elementów konstrukcyjnych elektrowni czy badania pracy turbin i generatorów wytwarzających prąd elektryczny.
– Wszystkie pracownie stanowią nowoczesny kompleks, myślę, że jedyny taki na skalę kraju – mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. – Placówka umożliwia rozszerzony zakres nauczania fizyki jądrowej i atomowej.
Głównym celem realizowanego przez Powiat Wejherowski projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu wejherowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia, które będzie stanowić kadrę pracującą w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
– Chcemy pokazać lokalnej społeczności, że energetyka jądrowa to bezpieczny i ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej, bez której współczesny świat nie może egzystować – mówi Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejherowskiego.
Projekt zakłada m.in. zorganizowanie zajęć dodatkowych rozszerzających zagadnienia fizyki jądrowej dla zainteresowanych tematyką fizyki atomowej i jądrowej mieszkańców powiatu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.