Powołano nowego Skarbnika Miasta

Anna Lewandowska

Finanse Miasta Wejherowa strzec będzie od dnia 1 marca br. Anna Lewandowska. Radni na wniosek prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w trakcie sesji RM w dniu 17 grudnia 2019 roku powołali Annę Lewandowską na nowego Skarbnika Miasta.

Z urzędu z przyczyn zdrowotnych odchodzi dotychczasowa skarbnik Marzena Ćwiklińska. Prezydent Wejherowa z uznaniem podziękował jej za dotychczasową pracę.
Anna Lewandowska ma specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 r. uzyskała tytuł biegłego rewidenta i jest wpisana do rejestru czynnych biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Nowa pani skarbnik posiada też uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa do pracy w radach nadzorczych. Zawodowo od 23 lat związana z rachunkowością i finansami, w tym od 13 lat z finansami publicznymi.
Od 2006 r. Anna Lewandowska pełniła funkcję głównego księgowego i dyrektora finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych, a jako biegły rewident prowadziła badanie sprawozdań finansowych spółek kapitałowych i innych instytucji, w tym również jednostek sektora finansów publicznych. Przeprowadzała audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z dotacji krajowych i zagranicznych.
Anna Lewandowska mieszka na Kaszubach. Prywatnie jest matką 17-letniego syna. Wolny czas chętnie poświęca na uprawianie sportu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.