Proinwestycyjny budżet powiatu

Najwięcej pieniędzy z budżetu Powiatu Wejherowskiego w tym roku przeznaczonych zostanie na zadania z zakresu edukacji, pomocy społecznej oraz na zadania drogowe.

Dochody Powiatu Wejherowskiego wyniosą 213.080.585 zł, a wydatki 218.148.919 zł.
– To dobry budżet, proinwestycyjny, odważny, skonstruowany w oparciu o dochody własne, subwencje, dotacje i przy udziale pozyskanych przez Zarząd środków zewnętrznych – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Środki zabezpieczone w budżecie gwarantują realizację zadań z zakresu oświaty, kultury, usług społecznych oraz zapewniają remonty i przebudowy na drogach powiatowych.
Największy udział w wydatkach powiatu zajmują zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, które w przyszłym roku wyniosą 105.547.808 zł. Obejmują one przede wszystkim wydatki dotyczące bieżącej działalności edukacyjnej.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny powiat wyda 45.619.432 zł, a na poprawę infrastruktury drogowej 20.083.249 zł.
– Podobnie jak w poprzednich latach, priorytetem będzie modernizacja infrastruktury drogowej. Wśród zadań zaplanowanych na przyszły rok znalazły się inwestycje i remonty dróg, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększą standardy lokalnej sieci drogowej – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – Budżet na 2020 r. wprowadza wiele nowych zadań inwestycyjnych na drogach. Przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych modernizowana będzie ulica Obwodowa w Redzie, ulica Pomorska w Rumi, drogi powiatowe na odcinku Szemud – Kamień, Kielno – Karczemki. Remontowane będą drogi powiatowe Kolkowo – Strzebielinek, Choczewo – Łętowo, Linia – Niepoczołowice, Wejherowo – Gniewowo, Rozłaski Bór – Dzięcielec. Przeznaczamy środki na dokumentacje projektowe m.in. na budowę nowego odcinka drogi powiatowej wraz z budową ronda w miejscowości Koleczkowo, rozbudowę drogi Reda – Gniewowo czy przebudowę drogi Zamostne – Góra.
Budżet uwzględnia kontynuację zadań rozpoczętych w 2019 r., w tym projektu dotyczącego rozwoju i podniesienia jakości edukacji zawodowej w powiecie wejherowskim. Realizowanych będzie wiele projektów edukacyjnych dla młodzieży, które pozwolą uczniom zdobyć dodatkową wiedzę i podwyższyć umiejętności językowe.
– W 2020 r. zabezpieczono również środki na rozpoczęcie rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o kolejną kondygnację, co stworzy lepsze warunki do obsługi mieszkańców powiatu – dodaje Starosta Gabriela Lisius.
Uchwalony w grudniu przez Radę Powiatu Wejherowskiego budżet na 2020 r. zabezpiecza wszystkie pozostałe potrzeby, środki na pomoc społeczną, w tym na zabezpieczenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie prac remontowych zabytków, zakupy pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, sportu, kultury i promocji powiatu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.