Są pieniądze na wymianę pieców i ocieplenie budynków

W trosce o czyste powietrze

Prezydent Miasta Wejherowa i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia punktu obsługi przyjmowania wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Miasto chce pomóc wejherowianom w zdobyciu dotacji na wymianę pieców i ocieplenie budynków.

Współpraca Miasta z WFOŚiGW ma pomóc mieszkańcom Wejherowa w łatwiejszym złożeniu wniosku oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który pełni rolę wiodącą w programie. Zadaniem Miasta będzie m.in. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność. Za decyzję o udzieleniu dofinansowania i inne jest odpowiedzialny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem Programu Krajowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności po przez wymianę pieców i ocieplenie budynków.
Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.
Urząd Miejski czeka na przeszkolenie pracowników przez WFOŚiGW oraz przygotowanie punktu przyjmowania wniosków. Możliwość składania wniosków w wejherowskim Urzędzie ruszy na początku stycznia 2020 r. Obecnie można je składać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.