Dla uczniów i studentów

Stypendia Starosty Wejherowskiego po raz 20.

Po raz dwudziesty Gabriela Lisius, starosta wejherowski, wręczyła stypendia zdolnym młodym mieszkańcom powiatu. Na podstawie rekomendacji Powiatowej Komisji Stypendialnej, stypendia o łącznej wartości 90 tys. zł otrzymało 66 uczniów oraz 37 studentów.

W tegorocznej kwalifikacji do Starostwa Powiatowego wpłynęły 142 wnioski uczniów oraz 50 wniosków studentów. Warunkiem uzyskania stypendium są bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym lub akademickim, a także co najmniej dobra ocena z zachowania. Dodatkowym kryterium jest działalność naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa.
– Doceniamy nie tylko dobre stopnie, ale także dodatkowe działania na rzecz rozwoju i promocji powiatu wejherowskiego – powiedziała Gabriela Lisius, starosta wejherowski. – Jesteśmy dumni, gdy po latach nasi stypendyści osiągają wysokie stopnie naukowe. Jeden z nich jest ambasadorem, mamy też wielu wybitnych muzyków, kompozytorów, a także sportowców. Warto w nich inwestować, żeby mogli rozwijać swoje talenty dla własnego dobra, sukcesów, ale też dla podnoszenia rangi naszego powiatu.

Ponad milion zł

Stypendium Starosty Wejherowskiego ustanowione zostało przez Radę Powiatu Wejherowskiego w 2000 roku.
W okresie 20 lat przyznano łącznie 430 stypendiów studentom i 935 stypendiów uczniom. Łączna wartość stypendiów wynosi 1 038 200 zł.

Stypendia w nowej formule

Od 2010 roku Stypendium Starosty Wejherowskiego realizowane jest w nowej formule, dostosowanej do obowiązujących przepisów prawnych. Stypendium Starosty Wejherowskiego dla studentów może być przyznane w ramach pomocy materialnej studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych, którzy na stałe zamieszkują na terenie Powiatu Wejherowskiego.
Z kolei Stypendium Starosty Wejherowskiego dla uczniów przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów, realizujących obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i na stałe zamieszkujących na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.