Nowoczesny gabinet

Gabinet dentystyczny w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie (tzw. Medyk) wyposażono w nowy sprzęt.

Gabinet został doposażony w nowoczesny fotel dentystyczny z wyposażeniem. Ponadto znajdują się tam dodatkowe pomieszczenia do zajęć teoretycznych, a także do rozpoznawania narzędzi oraz materiałów dentystycznych.
Sprzęt zakupiony został w ramach projektu zawodowego
Prezentacja nowego sprzętu w gabinecie odbyła się w obecności starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz wicestarosty Jacka Thiela.

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych kształci rocznie około 250 słuchaczy na kierunkach:
technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, ortoptystka, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, florysta , technik administracji.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.