Dodatkowe środki na inwestycje

Sesja Rady Miasta Wejherowa

Podczas wtorkowej (5.11) sesji wejherowscy radni przyjęli m.in. zmianę budżetu na 2019 r. Jej celem było dostosowanie budżetu do bieżącej sytuacji i realizowanych zadań. Ponadto prezydent Wejherowa wygospodarował dodatkowe środki i zwiększył wydatki, przeznaczając 200 tys. zł. na ułożenie płyt drogowych na ulicach zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz 300 tys. zł na zakup nowej rolby do utrzymania lodu na miejskim lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 8.

W kilku przypadkach realizacja tegorocznych zadań została w budżecie przesunięta na rok przyszły.
– Nie zrezygnowaliśmy z żadnej inwestycji, z żadnego zadania, a jedynie w kilku przypadkach zostały one przesunięte w czasie, na rok przyszły. To spowodowało, że tam, gdzie z różnych powodów pieniądze nie zostaną wydatkowane do końca 2019 r., zostały one na ostatniej sesji przesunięte na inne potrzebne w tym roku zadania. – wyjaśnia zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i dodaje: – Przede wszystkim z powodu oczekiwania na otrzymanie pozwoleń na budowy ze Starostwa Powiatowego niektóre inwestycje nie zakończą się w 2019, a w 2020 roku. Nie jest to żadna nadzwyczajna sytuacja. Podkreślam, że wszystkie zaplanowane zadania zostaną ostatecznie realizowane.

Podczas sesji 5.11 br. radni podjęli uchwały w sprawie:

1. Zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.
2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
3. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego „Śmiechowo” – powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 z terenami przyległymi.
5. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
6. Wystąpienia Gminy Miasta Wejherowa ze Stowarzyszenia Turystycznego ,,Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.
7. Uchwalenia „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi.
8. Rozpatrzenia skargi.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.