Zmiany w przepisach i ułatwienia dla mieszkańców

Wejdą w życie 1 marca 2020 roku

Jedynymi w ważniejszych decyzji podjętych na ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa w miniony wtorek 5 listopada, było przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa” oraz uchwały w sprawie „Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”. Obie uchwały są przede wszystkim wynikiem zmian w ustawach. Miasto wprowadziło ponadto ułatwienia dla mieszkańców.

W uchwale w sprawie „Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę „za gospodarowanie odpadami komunalnymi” m.in. z inicjatywy miasta wprowadzono „wystawki na telefon”.
Wystawki na telefon
Dotychczas dwa razy w roku, w określonych terminach mieszkańcy mogli wystawiać przy ulicy odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), które odbierał ZUK. Obecnie mieszkańcy będę mogli dwa razy w roku zgłosić (telefoniczne, elektronicznie, pisemnie) do firmy wywozowej potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych w wybranym przez siebie terminie, a firma odbierze te odpady w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
– Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. To oni będą mogli decydować kiedy chcą usunąć odpady. Nie będzie też okresowego nagromadzenia opadów na ulicach Wejherowa podczas wystawek. To jest bardzo dobre rozwiązanie! – podkreślał podczas dyskusji radny Rafał Szlas.
Radny Wojciech Kozłowski dodał:
– Mieszkańcy nie będą musieli czekać na termin wystawek po to, aby pozbyć się np. starego tapczanu, tylko zadzwonią i odbiór nastąpi w ciągu 5 dni. To duże ułatwienie. Warto też zauważyć, że podobną usługę dla mieszkańców świadczy już od dłuższego czasu Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie tzw. elektro-odpadów. Wystarczy zadzwonić i Związek odbiera za darmo stare pralki, lodówki, itd. Sprawdza się to w praktyce bardzo dobrze.
Wypróbowane
w Krakowie i Gdyni
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz zwróciła uwagę na fakt, że nowy system ułatwi prace firmie wywozowej, gdyż nie będzie okresowego bardzo dużego nagromadzenia pracy podczas wystawek, tak jak dotychczas. Poprawi to również czystość na ulicach.
Podobny system „wystawek na telefon” funkcjonuje już m.in. w Krakowie, Częstochowie, Olsztynie, Gliwicach i Gdyni.
Co ciekawe, uchwała została przyjęta przez 18 radnych, zaś radni: Teresa Skorwońska, Wojciech Wasiakowski i Marcin Drewa jej nie poparli, nie tłumacząc z jakiego powodu.
BIO będzie
obowiązkowe
Zarówno omówioną powyżej uchwałę jak i „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa” należało w wielu punktach zmienić i uaktualnić na mocy aktualnie obowiązujących ustaw.
Dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach polega m.in. na wprowadzeniu obowiązku selektywnej zbiorki odpadów BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki żywności pochodzenia roślinnego) i określenie warunków ich odbioru. Między innymi ten temat będzie przedmiotem szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców, aby przygotować w Wejherowie wejście w życie nowego systemu od 1 marca 2020 r.
Ponadto Rada Miasta musiała z treści uchwał usunąć zapisy powielające przepisy ustaw, gdyż takie są obecne wymagania organów kontroli i nadzoru. Zdaniem tych organów uchwały samorządów należy czytać razem z ustawami.
Uchwały zawierające w swojej treści przepisy ustaw są po prostu uchylane przez organy kontroli i nadzoru.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.