Rodzina na horyzoncie

Sukces wejherowskich pracowników socjalnych

Projekt „Rodzina na horyzoncie” przeprowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym dla pracowników socjalnych. Anna Kosmalska, dyrektor wejherowskiego MOPS, odebrała nagrodę w Warszawie z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS Marcina Zielenieckiego.

W ramach konkursu, zorganizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński, zgłoszono 25 projektów socjalnych z 11 województw. Celem konkursu było wyłonienie projektów, zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej projektów socjalnych, ukierunkowanych na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności. Do wejherowskiego projektu przystąpiło dziesięć mam, ale w działania włączono dzieci i całe rodziny.
– W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań i warsztatów dla rodziców oraz zajęć dla dzieci prowadzonych przez psychologów, doradcę finansowego, trenera szkoły dla rodziców, policjantów, pedagoga i asystentów rodziny – mówi dyrektor MOPS Anna Kosmalska.
– Gratuluję wejherowskim pracownikom socjalnym i dyrekcji ośrodka, których projekt został zauważony i nagrodzony – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Pomoc społeczna we współczesnym świecie jest niezwykle ważna i stawia przed pracownikiem socjalnym wiele wyzwań. To konieczność podejmowania różnych inicjatyw, wdrażania skutecznych form i metod działań pomocowych.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa podkreślił, że pracownicy socjalni służą swoim podopiecznym nie tylko radą, wsparciem, sercem, ale także pobudzają do aktywności społecznej.
– Takim przykładem może być nasz ośrodek, którego zaangażowanie i kreatywność zostały wysoko ocenione w skali kraju – ocenił Arkadiusz Kraszkiewicz.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobył projekt „Power mama” zrealizowany przez GOPS w Lidzbarku Warmińskim, a drugie projekt „Z mamą i tatą razem spędzać czas” realizowany przez GCPR w Gorzowie w województwie lubuskim.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.