Inwestycje i dotacje

9 kwietnia Rada Miasta Wejherowa uchwaliła istotne zmiany w budżecie miasta oraz podjęła ponad 20 innych uchwał. Pracowita sesja trwała aż do wieczora, a dyskusja nad niektórymi projektami uchwał tradycyjnie nie obyła się bez awantur.

Zdaniem radnych najbardziej kontrowersyjną i negatywną postacią sesji był radny Jacek Gafka, który wiele razy prowokował innych radnych przez co obraz sesji nie odbiegał od poprzednich.
Zmiany w budżecie dotyczyły inwestycji, głównie drogowych, które będą realizowane w tym roku (szerzej piszemy o tym obok). O planowanej budowie ulic i parkingów, a także pracach projektowych i innych zadaniach mówił na sesji prezydent Krzysztof Hildebrandt. Ponieważ niektóre inwestycje będą wymagają współpracy z Zarządem Powiatu, prezydent zaapelował do starosty wejherowskiego o współdziałanie dla dobra mieszkańców miasta. Dotyczy to m.in. budowy trasy rowerowej na ul. Sobieskiego, na którą starosta musi wydać zgodę, a na razie jej nie udzielił.
Radni podjęli też decyzję o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej Wejherowa oraz o przyznaniu dotacji kilku podmiotom. Miasto Wejherowo udzieli pomocy finansowej w budowie centrum monitoringu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji, a także w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie (po 150 tys. zł). To z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, natomiast w leczeniu i ratowaniu ich zdrowia pomoże realizacja przez Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie dwóch programów polityki zdrowotnej. Radni przeznaczyli na ten cel 200 tys. zł.
Miasto będzie także ratowało wejherowskie zabytki.Podjęto uchwałę o finansowym wsparciu prac remontowo-konserwatorskich w dwóch najstarszych wejherowskich kościołach. Klasztor Franciszkanów otrzyma 200 tys. zł, a parafia Trójcy Świętej – 100 tys. zł.
Przyjęto nowy regulamin pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na ulicach Wejherowa (opłaty nie uległy zmianie), a także plan sieci publicznych szkół.
Do niektórych tematów, podjętych na tej sesji wrócimy w kolejnych wydaniach „Pulsu Wejherowa”.

AK.

Statuetka dla Starszechu Cechu

Za szczególne zasługi dla Wejherowa, Rada Miasta podjęła uchwałę o przyznaniu statuetki Jakuba Wejhera Brunonowi Gajewskiemu, prezesowi Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związku Pracodawców, jednej z najbardziej prężnych organizacji rzemieślniczych na Pomorzu i w kraju.
Prezydent i radni podkreślili ogromne zasługi Pana Brunona Gajewskiego, niezwykle aktywnego i zaangażowanego od wielu lat nie tylko w sprawy środowiska rzemieślniczego, ale całego miasta, a jednocześnie skromnego wejherowianina.
Docenić należy zwłaszcza trud włożony w powstanie i działalność nowoczesnej szkoły zawodowej, kształcącej przyszłych rzemieślników. Jest to osiągnięcie na skalę ogólnopolską.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.