Rok budowania dróg

W poprzednim numerze „Pulsu” pisaliśmy o planach inwestycyjnych na 2013 rok, które przedstawił prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz z radnymi „Wolę Wejherowo”. Nowe otwarcie inwestycyjne miasta można podsumować krótko: budujemy drogi! Przy okazji można zauważyć, jak opozycja z Platformy próbuje „podpiąć” się pod działania prezydenta i radnych z „Wolę Wejherowo”, mimo, że do tej pory je blokowała.

W sąsiedztwie cmentarza powstanie duży parking.
W sąsiedztwie cmentarza powstanie duży parking.

– Realizujemy strategię rozwoju Wejherowa i zapowiadane wcześniej inwestycje drogowe – stwierdził prezydent Krzysztof Hildebrandt na sesji 9 kwietnia br. , podczas której wprowadzono do budżetu środki na realizację tych inwestycji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

PLATFORMA „ZA, A NAWET PRZECIW”
Chociaż konieczność budowy dróg wydaje się oczywista, dyskusja na sesji trwała długo. Opozycja z PO jak zwykle miała zastrzeżenia, ale tym razem nie odważyła się głosować przeciw. Nikogo to nie zdziwiło, ponieważ radni PO od jakiegoś czasu usiłują przypisać sobie budowę dróg w Wejherowie.
Pieniądze na nowe drogi pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży gruntów na osiedlu Srebrna. Radni PO robili wszystko, aby nie doszło do sprzedaży tego terenu, a gdy transakcja się powiodła, chcieli dzielić na konferencji prasowej pieniądze z tej sprzedaży i pokazać jacy są dobrzy.
PO próbuje zawłaszczyć sukcesy innych – twierdzą radni „Wolę Wejherowo”, którzy na sesji musieli toczyć boje z radnymi PO o możliwość zagospodarowania i sprzedaż terenu w kwartale ulic: Sienkiewicza, św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego, czyli tzw. Osiedla Srebrna.
– Radni Gafka, Szczygieł, Łukowicz i Chuchała z Platformy Obywatelskiej w żaden sposób nie przyczynili się do sprzedaży tego terenu. Co więcej robili wszystko, aby do tego nie doszło i do kasy miasta nie wpłynęło 7 mln zł, właśnie na budowę dróg. Teraz nagle się „obudzili” – stwierdza radny Henryk Jarosz z „Wolę Wejherowo”.
Hipokryzją nazwała takie zachowanie opozycji radna Teresa Skowrońska, która przypomniała na ostatniej sesji o sprzeciwianiu się radnych PO sprzedaży gruntów Srebrna. Radna zapytała skarbnika miasta, czy fundusze na tegoroczne inwestycje drogowe i inne pochodzą ze sprzedaży wspomnianej działki w centrum miasta?
Skarbnik Arkadiusz Kraszkiewicz potwierdził, że środki ze sprzedaży tego terenu przeznaczono na inwestycje.

KATASTROFA CZY SUKCES?
Na sesji 18 lipca ub. roku radni PO w głosowaniu nie poparli zmiany planu zagospodarowania na Srebrnej, dzięki którym terenem zainteresowali się inwestorzy. Radny Jacek Gafka, używał nawet określenia „katastrofa”. Na sesji 21 sierpnia 2012 r. PO głosowała przeciwko sprzedaż Srebrnej, a oba głosowania poprzedziły żywiołowe wstąpienia radnych Platformy.
Tylko dzięki radnym „Wolę Wejherowo” i radnemu PiS przyjęto uchwałę większością głosów, co umożliwiło miastu sprzedaż nieruchomości za niebagatelną sumę 7 mln zł. I to oni wraz z prezydentem doprowadzą do budowy nowych dróg.

CO (PO)KAZUJĄ MEDIA?
Na sesji, na której głównym tematem były inwestycje drogowe oraz w kuluarach obrad, część radnych była zbulwersowana przekazem medialnym z niedawnej konferencji prasowej prezydenta na ten sam temat.
Radni wskazywali, że w jednej z lokalnych kablówek zaprezentowano raptem półminutowy skrót z tej ważnej, ponad dwudziestominutowej konferencji, przez co widzowie nie dowiedzieli się żadnych szczegółów. A szczegóły o istotnych inwestycjach drogowych w mieście były najważniejsze.
Temat stanu dróg często gościł w programach lokalnej telewizji, zwłaszcza jeśli był tematem konferencji prasowej radnych Platformy Obywatelskiej. Wówczas czas nie był ograniczany. Czy tym razem tak nie było, bo prezydent nie jest z PO?
Znamiennym było to, że znalazł się czas na 20-minutowy wywiad ze starostą Józefem Reszke, szefem powiatowej Platformy, na temat….inwestycji drogowych. Nic dodać, nic ująć.

Przypomnijmy najważniejsze inwestycje drogowe zaplanowane przez prezydenta Wejherowa i radnych „Wolę Wejherowo” na 2013 rok:
• przebudowa ulicy Śmiechowskiej,
• remont chodnika wzdłuż ul. Roszczynialskiego,
• rozpoczęcie budowy parkingu przy cmentarzu na ul. Roszczynialskiego, 
• przebudowa ulicy Konopnickiej – II etap oraz ulicy Morskiej,
• budowa ul. Stanisławy Panek,
• budowa ul. Kotłowskiego i Rogaczewskiego – II etap
• budowa ronda w ul. Sucharskiego – razem z samorządem Gminy Wejherowo,
• budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sobieskiego i ul. Sucharskiego – razem z samorządem powiatowym,
• przebudowa skrzyżowania na ul. Sienkiewicza, przed przejazdem kolejowym, na drodze wojewódzkiej nr 218 – razem z samorządem wojewódzkim,
• budowa parkingu w centrum miasta, w kwartale ulic Kopernika i Sobieskiego (przy budynku Sądu),
• kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron,
• prace projektowe, dotyczące budowy ważnych węzłów drogowych:
– Węzła Zryw wraz z połączeniem tunelem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego,
– metropolitalnego węzła oraz tunelu w ciągu ul. Kwiatowej,
– Węzła Działki, stanowiącego połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.