Jubileusz PCPR

Pomagają od 20 lat

Uroczystą galą w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie uczczono 20-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Podczas uroczystości podziękowano pracownikom PCPR oraz wszystkim, którzy współpracują z placówką i ja wspierają.

Dyrektor PCPR Iwona Romanowska przypomniała historię powiatowej instytucji, m.in. rolę jaką odegrali w powołaniu placówki ówczesna dyrektor PCPR w Wejherowie, Genowefa Małyszko oraz starosta Grzegorz Szalewski. Była dyrektor PCPR, a także żona śp. G. Szalewskiego Ewa i córka Katarzyna, odebrały „Drzewka Wdzięczności”. „Drzewka” otrzymały również inne osoby zasłużone dla idei pomagania innym ludziom.
– Za wspaniałą postawę, empatię, serce i szacunek dla drugiego człowieka, proszę przyjąć słowa najwyższego uznania. Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli i tworzą tę piękną, dwudziestoletnią historię PCPR w Wejherowie – powiedziała Gabriela Lisius, starosta wejherowski.
– Dwadzieścia lat działalności PCPR z perspektywy czasu i w porównaniu z innymi szacownymi jubilatkami w naszym powiecie, wydaje się niewiele. Jednak gdy na te same dwadzieścia lat spojrzymy w kontekście wieku, sprawności i umiejętności, to Centrum jawi nam się jako młoda, kreatywna i pełna werwy instytucja – mówi dyrektor Iwona Romanowska.
W gali udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu, służb mnundurowych i wielu innych gości.
Podczas uroczystości zaprezentowano publikację ukazującą historię PCPR i jego dokonania pt. „Dla Rodziny” oraz film opowiadający o działalności PCPR.
W części artystycznej wystąpili pracownicy PCPR oraz podopieczni placówki.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w liczbach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zostało powołane 2 marca 1999 roku jako jednostka organizacyjna Powiatu Wejherowskiego. Centrum było pierwszą jednostką powołaną przez samorząd powiatowy utworzony w wyniku reformy administracyjnej Polski, która z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadziła 3- stopniową strukturę podziału terytorialnego. Natomiast Powiatowy zespół Orzekania o Niepoprawności ( PZOON) został powołany przy PCPR w lipcu 1999 roku. Pierwszym dyrektorem PCPR i jednocześnie Przewodniczącą PZOON była Genowefa Małyszko, która funkcję tę sprawowała do końca lutego 2009 roku. Od 2 marca 2009 roku funkcję dyrektora i przewodniczącej pełni Iwona Romanowska.
PCPR realizuje w imieniu samorządu Powiatu Wejherowskiego zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, pieczy zastępczej i orzekania o niepełnosprawności oraz zadania rządowe zlecone.
W latach 1999 -2018 PCPR pracowało dla ok. 700 rodzin zastępczych, obejmując opieką specjalistyczną i finansową ok. 1300 dzieci z powiatu wejherowskiego. W tym okresie ok. 180 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, a ok. 100 zostało przysposobionych.
Udzielono ponad 16 600 porad specjalistycznych oraz konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i prawnych prawie 9 000 mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Umieszczono 1 050 osób w domach pomocy społecznej.
W zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dofinansowano z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, technicznych, trudności w komunikowaniu się, środki ortopedyczne i pomocnicze, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne dla 56 000 osób niepełnosprawnych i 2 200 opiekunów – mieszkańców naszego powiatu. W tej liczbie jest 49000 osób dorosłych i 7620 dzieci.
W latach 2009-2013 i 2017-2018 PCPR realizował programy z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej dla ponad 400 uczestników – osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wychowanków pieczy zastępczej i rodzin zastępczych.
W zakresie orzekania o niepełnosprawności wydano ponad 57 000 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób dorosłych i 9 500 dla dzieci.
Z okazji 20-lecia PCPR osobom szczególnie zasłużonym przyznane zostały „Drzewka Wdzięczności” – nagroda ustanowiona przez PCPR i wręczana od 2015 roku. Laureatami Nagrody są m.in.Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, prof. Edmund Wittbrodt, Zofia Kusterska i Roman Górecki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.