Łatwy i darmowy dostęp do internetu w Wejherowie

Rozwój sieci Wi-Fi w przestrzeni publicznej

W wejherowskim ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielką Komisji Europejskiej, która wręczyła prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi symboliczny voucher na 15 tys. euro w ramach unijnej inicjatywy WiFi4EU. Bony WiFi4EU mogą być wykorzystane do sfinansowania instalacji nowej publicznej sieci Wi-Fi, modernizacji istniejącej publicznej sieci Wi-Fi, bądź też do rozszerzania zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.

WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych (np. obiektach administracji publicznej, szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach zabaw).
– W dzisiejszych czasach publiczne sieci Wi-Fi i możliwość bezpłatnego korzystania z internetu są już właściwie standardem. Dlatego musimy dążyć do tego, aby takich miejsc w Wejherowie było jak najwięcej – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Dzięki akcji wszyscy zainteresowani mogą korzystać z jednolitego rynku cyfrowego.
– Użytkownicy uzyskują dostęp do społeczeństwa gigabitowego, zwiększają się umiejętności cyfrowe, a usługi publiczne świadczone w tych przestrzeniach są uzupełniane o dodatkowe możliwości – mówi Elżbieta Gajeska, przedstawicielka KE.
W poprzednim roku Gmina Miasta Wejherowa wzięła udział w unijnej inicjatywie WiFi4EU i złożyła wniosek o bon na wykonanie instalacji Wi-Fi. Dzięki temu znalazła się w gronie 181 gmin-beneficjentów z Polski i otrzymała środki w wysokości 15 tys. euro.
– Kolejne nowe sieci publiczne Wi-Fi mają powstać m.in. na skwerze Reginy Osowickiej, zrewitalizowanej części Parku Kaszubskiego, na górnym tarasie Parku Miejskiego, a pozostałe miejsca hotspotów zostaną wkrótce ustalone – dodaje Bogusław Suwara, sekretarz miasta Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.