Powstaje nowe publiczne przedszkole

Większość miejskich radnych w trakcie ostatniej sesji zdecydowała o utworzeniu z dniem 1 września 2019 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie, w skład którego wchodzić ma Szkoła Podstawowa nr 9 i nowe publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia PP 7. W sprawie założenia nowego przedszkola większość radnych już wcześniej podjęła uchwałę 2 kwietnia br. Radni PiS i Stowarzyszenia Dla Wejherowian nie poparli powyższych uchwał. Czy ci radni nie chcą powstania nowego przedszkola publicznego w Wejherowie?

 

Połączenie przedszkola z istniejącą już Szkołą Podstawową nr 9 pozwoli na sprawniejsze zarządzanie tymi placówkami, przy zachowaniu zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Rada  Miasta uchwaliła również, że majątek Przedszkola Samorządowego nr 1 stanowić będzie budynek na Osiedlu Tysiąclecia PP nr 7 przekazany w trwały zarząd oraz mienie ruchome, niezbędne do prowadzenia działalności jednostki przekazane protokołem.

 

Rodzice oczekują przedszkoli publicznych

Przedszkola publiczne cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców w Wejherowie. Ich poziom gwarantuje kadra zatrudniona przez Miasto, a pobyt dzieci jest względnie tani – nie ma czesnego, 5 pierwszych godzin pobytu jest za darmo, a każda kolejna kosztuje tylko 1 zł. Zapewne również z tego powodu w roku 2018 w wejherowskim Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka zabrakło miejsca dla 148 dzieci, zaś w 2019 roku już dla 245 maluchów.

Jest zatem niezrozumiale dlaczego ktoś nie chce, aby takie nowe przedszkola powstawały. Naszym zdaniem jest to oburzające, jeśli taką postawę reprezentują niektórzy  radni. Czy są przeciwko wejherowskim dzieciom i ich rodzicom?

Władze miasta zdecydowały, aby nowe publiczne przedszkole szybko uruchomić w obiekcie należącym do Miasta na Osiedlu Tysiąclecia PP 7, co jest oczywiste i leży w interesie dzieci oraz rodziców.

 

Prywatne blokuje

1 lipca br. miał rozpocząć się remont budynku. Umowa z dotychczasowym użytkownikiem, czyli prywatnym Przedszkolem  Niepublicznym „Przygoda” skończyła się 30 czerwca br. i dyrekcja tej placówki powinna przenieść działalność w inne miejsce, co jest normalną praktyką.

Niestety dyrekcja prywatnego przedszkola nie chce wydać miastu budynku, czym blokuje powstanie publicznego przedszkola i jednocześnie, zdaniem urzędu, łamie prawo.

Sądząc po wypowiedziach radnych PiS i Stowarzyszenia Dla Wejherowian, popierają oni działania dyrekcji Przedszkola  Niepublicznego „Przygoda”, a nawet angażują się w różne działania w mediach. W czyim interesie działają radni? Czy ci radni oraz dyrektor prywatnego przedszkola „Przygoda” będą mieli odwagę spojrzeć w oczy rodziców 175 wejherowskich dzieci, które od 1 września miały uczęszczać do nowego publicznego przedszkola? Co ciekawe, Rząd PiS-u dąży do zabezpieczenia miejsc w przedszkolach publicznych, ale radni tej partii już chyba nie.

 

Był dialog

W latach 2017 i 2018 pomiędzy władzami miasta a Alicją Ratajczak, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Przygoda”, były prowadzone rozmowy nt. potencjalnego przedłużenia umowy najmu obiektu na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie. Były także wymieniane pisma pomiędzy stronami. Jednak ostatecznym efektem tych rozmów będących wynikiem zarówno warunków wyjściowych, jak również planów urzędu wobec budynku, było podpisanie w dniu 19 grudnia 2018 r. umowy użytkowania na czas określony, której czas obowiązywania wyznaczono w § 3 pkt. 1 do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Wspomniana umowa została świadomie i dobrowolnie podpisana przez obie strony i było to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ostatecznie obowiązujące w niej warunki. Stąd wniosek, że nie obowiązują jakiekolwiek inne ustalenia niż te poczynione na drodze formalnej. Jedynym wiążącym dokumentem jest umowa pomiędzy stronami, która przestała obowiązywać z końcem czerwca 2019 roku.

 

Konieczne roboty

Jak informuje Urząd Miejski, musi on podejmować różne konieczne remonty związane z infrastrukturą wokół budynku przedszkola. Do żadnych niebezpiecznych sytuacji nie powinno dojść, gdyż w budynku nie powinny już przebywać żadne dzieci i inne osoby związane z przedszkolem.

Zdaniem urzędu, w tej  sytuacji wyłączną odpowiedzialność za wszelkie  zdarzenia w budynku  ponosi jedynie dyrekcja  Przedszkola Niepublicznego  „Przygoda”.

 

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie

W odpowiedzi na działania dyrekcji Niepublicznego Przedszkola „Przygoda”, która odmówiła zwrotu  budynku zgodnie z umową jego właścicielowi, czyli Miastu, Urząd Miejski w Wejherowie wydał oświadczenie.  Publikujemy je poniżej.

Urząd Miejski informuje, że zgodnie z uchwałą Nr VIIIk/VII/82/2019 Rady Miasta Wejherowa z 2 kwietnia 2019 roku tworzone jest nowe publiczne przedszkole samorządowe w Wejherowie. Decyzja o jego utworzeniu motywowana jest wzrastającym zainteresowaniem rodziców ofertą przedszkoli publicznych. Jako samorząd jesteśmy zobligowani także do realizacji polityki Rządu, która zakłada tworzenie jak największej liczby miejsc w przedszkolach publicznych. Nowa placówka prowadzona będzie przez Miasto i ma zostać uruchomiona w dniu 1 września 2019 roku w budynku na Osiedlu Tysiąclecia PP 7.

Przedszkole Niepubliczne „Przygoda”, korzystało z należącego do Miasta lokalu na Os. Tysiąclecia PP 7 od 2008 roku. Należy jednoznacznie stwierdzić, że Urząd Miasta od samego początku wychodził naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom placówki. W 2016 roku dyrekcja Przedszkola wystąpiła o przedłużenie użytkowania na co Urząd Miasta wyraził zgodę z terminem do końca 2018 roku. Aby umożliwić dokończenie etapu edukacji wszystkim dzieciom uczęszczającym do placówki, Miasto wydłużyło termin użytkowania do końca czerwca br. Po upływie tego czasu budynek miał być niezwłocznie przekazany właścicielowi, to jest Miastu, zgodnie z § 3 ust. 4 umowy z 19 grudnia 2018 roku. Zgodnie z umową, ustalony został termin zwrotu nieruchomości na rzecz Miasta na dzień 1 lipca 2019 roku. Jednak Komisja wyznaczona przez Prezydenta Miasta, która pojawiła się na miejscu celem odbioru nieruchomości spotkała się z odmową jej wydania.

Należy wskazać, iż już w dniu 26 listopada 2018 roku dyrekcja Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” otrzymała oficjalne pismo informujące o tym, że zostanie otwarte przedszkole publiczne. Było to równoznaczne z koniecznością przeniesienia działalności prywatnej placówki do innej lokalizacji. Osoba prowadząca wskazaną placówkę niepubliczną miała zatem ponad pół roku na to, aby zabezpieczyć nowe miejsce dla swojej działalności. Zmiana siedziby jest normalną praktyką, dlatego tym bardziej brak reakcji w tym zakresie ze strony dyrekcji placówki jest niezrozumiały.

Urząd Miasta przeprowadził akcję informacyjną, której celem było dotarcie do rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” oraz jego pracowników. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony tej sprawy znały możliwe rozwiązania i mogły podjąć najbardziej optymalną dla siebie decyzję.

W obecnej sytuacji Urząd Miejski podejmie wszelkie dostępne prawem działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Naszym celem jest, aby budynek jak najszybciej wrócił do Miasta. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie remontu obiektu na Osiedlu Tysiąclecia PP 7. Po jego zakończeniu placówka będzie gotowa na przyjęcie ok. 175 przedszkolaków.

Formalny nabór na przyszły rok zakończył się w marcu i wejherowskie dzieci już oczekują na początek roku szkolnego. Urząd Miejski podkreśla, że wszystkie podjęte kroki zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem dla dobra najmłodszych mieszkańców Wejherowa i ich rodziców.

 

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.