Nowe pracowanie zawodowe w dwóch szkołach

Energetyka, ekoenergetyka, ICT, elektronika, montaż i obsługa instalacji samochodowych

W dwóch placówkach: w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł” w Wejherowie oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu bardzo potrzebnych pracowni zawodowych.

W „Elektryku” powstało siedem nowych pracowni: obróbki ręcznej, lutowania i spawania, energetyki źródeł odnawialnych, urządzeń dźwigowych, montażu i pomiarów instalacji elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz automatyki i zabezpieczeń. Dodatkowo w ramach tego projektu doposażono cztery istniejące już pracownie kształcenia zawodowego: pracownię teleinformatyczną, informatyki, elektroniki oraz pracownię elektryczną i elektroniczną.
Nowe pracownie branży energetyka i ekoenergetyka oraz branży ICT i elektronika umożliwią poszerzenie oferty kształcenia szkoły w zawodach: technik teleinformatyk, technik elektronik, technik informatyk, monter-elektronik, elektryk, technik elektryk, elektromechanik, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych.
Nowy Kompleks pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie został wybudowany i wyposażony w ramach Projektu zrealizowanego w ramach Działania 4.1 RPO WP 2014-2010, będącego komponentem Projektu Zintegrowanego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej oraz rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”.

W „Samochodówce” funkcjonuje obecnie sześć nowych pracowni: elektrotechniki, elektroniki i automatyki, montażu i eksploatacji podzespołów samochodowych oraz maszyn i urządzeń, pracownia pomiarów i rysunku technicznego, pracownia montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych oraz pracownia komunikacji językowej w branży motoryzacyjnej.
Dodatkowo w ramach tego samego projektu doposażono istniejącą już pracownię obróbki skrawaniem.
Nowe pracownie branży transport, logistyka i motoryzacja, w zakresie motoryzacji umożliwią poszerzenie oferty kształcenia szkoły w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń.
Nowy pawilon pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie wybudowany został i wyposażony w ramach Projektu zrealizowanego w ramach Działania 4.1 RPO WP 2014-2010, będącego komponentem Projektu Zintegrowanego – „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej oraz rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”.

 

Projekt inwestycyjny w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł w Wejherowie realizowany był w okresie od 13.06.2017 r. do 30.06.2018 r.
Wartość zadań budowlanych w tej szkole wyniosła 3272 988,40 zł, a wartość wyposażenia 4 491 941,32 zł.
Tak więc łączna wartość interwencji projektowej w tej szkole osiągnęła 7 764 929,72 zł.

 

Projekt inwestycyjny w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie realizowany był w okresie od 02.06.2017 r. do 20.08.2018 r.
Wartość zadań budowlanych w tej szkole wyniosła 4524 098,71 zł, a wartość wyposażenia 2 799 366,19 zł.
Tak więc łączna wartość interwencji projektowej w tej szkole osiągnęła 7.323.464,90 zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.