Głosuj na dzielnicowego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza III edycję plebiscytu na „Najbardziej popularnego dzielnicowego” województwa pomorskiego. Dzielnicowych można zgłaszać do 5 lipca 2019 roku.

Celem plebiscytu jest wyłonienie dzielnicowego, który na co dzień utrzymuje bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną, zna potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, który wspólnie z mieszkańcami diagnozuje lokalne problemy i pomaga w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Jako policjant „pierwszego kontaktu” powinien mieć wiedzę nie tylko „typowo policyjną”, ale także z zakresu socjologii, psychologii, resocjalizacji i pedagogiki oraz prawa. Jeśli twój dzielnicowy zasługuje na wyróżnienie oddaj na niego swój głos.
Napisz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jeżeli nie pamiętasz imienia i nazwiska swojego dzielnicowego, to skorzystaj z aplikacji mobilnej „MOJA KOMENDA” lub wejdź na stronę www właściwej komendy Policji. Zgłoszenia do plebiscytu może dokonać osoba fizyczna, instytucja lub organizacja. Powinno ono dotyczyć konkretnego dzielnicowego, który pełni służbę w Policji na terenie województwa pomorskiego.
Zgłoszenia dzielnicowych do plebiscytu można dokonać: drogą elektroniczną na adres e-mail: plebiscyt2019@gd.policja.gov.pl
lub listownie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk.
Zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, nazwę jednostki, w której służy dzielnicowy, krótki opis uzasadniający wybór danego dzielnicowego, miejscowość zamieszkania i numer telefonu osoby zgłaszającej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.