Dzielenie się miłością to najpiękniejsza misja

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja każdego roku obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego, który został ustanowiony specjalną uchwałą przez Sejm RP w 2006 roku. Obchody tego dnia mają na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego jako alternatywnego dla rodzin biologicznych, które są niewydolne wychowawczo.

Jak informuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Iwona Romanowska, samorząd Powiatu Wejherowskiego jest zobowiązany ustawą do organizowania i finansowania pieczy zastępczej, która może być realizowana w formach rodzinnych (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) lub instytucjonalnych, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zadanie to w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
– W roku 2019 według stanu na dzień 30 maja w naszym powiecie funkcjonuje 215 rodzin zastępczych, w tym 130 rodzin spokrewnionych z dzieckiem ( tj. dziadkowie, rodzeństwo), 83 rodzin zastępczych niezawodowych, 12 rodzinnych domów dziecka, 4 pogotowia rodzinne i 4 rodziny zastępcze zawodowe, 3 rodziny zastępcze specjalistyczne – mówi dyrektor Iwona Romanowska. – We wszystkich rodzinach zastępczych przebywa aktualnie 379 dzieci. Ponadto dzieci powyżej 10 roku życia umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W powiecie wejherowskim funkcjonuje 8 takich placówek i 1 w Gdyni, w których przebywa 110 dzieci.
Powiat Wejherowski jest największym, pod względem liczby ludności powiatem ziemskim w województwie pomorskim. Z uwagi na to, co roku zwiększa się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Do końca maja tego roku PCPR umieścił na podstawie postanowienia Sądu ponad 30 dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
– Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina – dodaje Iwona Romanowska, dyrektor PCPR. – Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się zaniedbanym lub porzuconym dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy, kto chce przyjąć do własnej rodziny dziecko, podzieli się miłością, i ofiaruje mu serce, troskę, radość i bezpieczeństwo.
Dlatego PCPR, co roku organizuje akcje promocyjne zachęcające mieszkańców do podjęcia się roli rodziny zastępczej.
Aby zostać rodziną zastępczą trzeba się zgłosić do PCPR w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A, przejść badania psychologiczne, odpowiednie szkolenie i praktykę w wyznaczonych rodzinach zastępczych. Zachęcam mieszkańców naszego powiatu do współpracy z PCPR w zakresie przeszkolenia na rodzinę zastępczą lub podjęcia pracy wolontariusza w rodzinach zastępczych.
– Z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego składam wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy najwyższego uznania za ich codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę z dziećmi, których rodzice naturalni nie chcieli bądź nie byli w stanie zapewnić im właściwych warunków do wychowania i rozwoju. Życzę Państwu dużo radości i sukcesów w wypełnianiu obowiązków rodzica zastępczego. Niech podziękowaniem za Państwa wspaniałą pracę będzie uśmiech na twarzach dzieci będących pod Waszą opieką – mówi Iwona Romanowska

 

Informacje dotyczące rodzin zastepczych
udzielane są przez pracowników PCPR w Wejherowie,
przy ul. Sobieskiego 279A
w dni robocze w godz. 8-15, pokój nr 15
tel. 58 672 40 63 wewn. 21

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.