Decyzja w piątek

Jutro, 15 marca odbędzie się sesja Rady Miasta Wejherowa, dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pod obrady powrócą stawki opłat za wywóz śmieci, obowiązyjące od 1 lipca br. Ich wysokość została uchwalona pod koniec grudnia 2012, ale postulowana przez samorządowców nowelizacja ustawy przez Sejm umożliwia inny, bardziej elastyczny sposób naliczania opłat. Prezydent Miasta chce skorzystać z możliwości, jaką niedawno dali posłowie.

Przypomnijmy, że radni zostali zobowiązani do wprowadzenia do końca 2012 roku nowych opłat przez tzw. ustawę śmieciową przyjętą przez Sejm. Przepisy ustawy narzuciły sztywne i niekorzystne zasady naliczania opłat przez gminy. Po krytyce ze strony samorządów posłowie niedawno ponownie znowelizowali ustawę, co umożliwia skorygowanie już podjętych uchwał.
Nowe stawki wywołały kontrowersje, a w lutym br. na stronie internetowej Urzędu Miasta Wejherowa ukazał się komunikat, w którym czytamy m.in. „ …Urząd Miejski w Wejherowie czeka na wejście w życie znowelizowanej ustawy i dopiero po jej analizie podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście. Zmiany m.in. pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej”.
Informacje o zmianach pojawią się na stronie urzędu: www.wejherowo.pl, a także w następnym „Pulsie Wejherowa”.
Niedawno prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się z przedstawicielami dwóch spółdzielni mieszkaniowych: Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.
Wymieniono opinie, dotyczące sposobu i metod naliczania opłat za wywóz śmieci. Przedstawiciele spółdzielni mówili o zagrożeniach, wynikających ze specyfiki wielorodzinnych budynków. Postulowali wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miasta z grudnia 2012 roku.
Do takich zmian dojdzie prawdopodobnie już jutro, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
Niezależnie od wysokości opłat, właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca odpady będą odbierane przez przedsiębiorstwo, wyłonione przez Gminę Miasta Wejherowa w drodze przetargu.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.