Czy pomoże Karta Seniora?

Wsparcie dla starszych mieszkańców Wejherowa

W ratuszu odbyło się spotkanie członków Wejherowskiego Zespołu ds. Seniorów, którym kieruje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Podczas spotkania omawiano m.in. inicjatywę uruchomienia w Wejherowie „Karty Seniora”.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Wejherowski Zespół ds. Seniorów stanowi organ doradczy i inicjatywny Prezydenta Miasta Wejherowa w zakresie spraw dotyczących osób starszych. Jedną z inicjatyw podjętych przez Zespół jest stworzenie i uruchomienie „Wejherowskiej Karty Seniora”.
Członkowie zespołu przeprowadzili wstępną analizę możliwości uruchomienia takiego programu. Chodziło głównie o informację, czy firmy lub instytucje funkcjonujące w Wejherowie byłyby zainteresowane przystąpieniem do „Karty Seniora” w zakresie np. udzielania upustów na towary czy usługi, świadczenie nieodpłatnych usług lub innych form wspierania seniorów.
– Uczestnictwo w Wejherowskiej Karcie Seniora będzie wiązało się z szeroką promocją takich podmiotów jako firm czy instytucji przyjaznych seniorom i budujących pozytywny wizerunek miasta – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Zachęcam do składania deklaracji i włączenie się w tę ciekawą inicjatywę.

 

Bliższych informacji na ten temat udziela Zespół ds. społeczno-ekonomicznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pod nr tel. 58 677 70 53.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.