Mimo protestu w szkołach uczniowie zdawali egzaminy

W powiecie wejherowskim strajkuje większość nauczycieli

Większość nauczycieli w powiecie wejherowskim przystąpiło 8 kwietnia do strajku. Mimo to w wejherowskich szkołach przeprowadzono egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasistów.

W Wejherowie, podobnie jak w innych miastach i gminach w Polsce, trwa protest, zainicjowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Konsekwencją sporu ZNP z rządem jest strajk nauczycieli.
Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest miasto Wejherowo, przystąpiły do strajku. W pięciu placówkach od początku strajkowało 293 nauczycieli, 74 było nieobecnych (z powodu m.in. zwolnień lekarskich, urlopów, urlopów wychowawczych). Do strajku nie przystąpiło 77 nauczycieli (w tym dyrektorzy i ich zastępcy). Dzieci, które mimo strajku przyszły do szkoły, zostały objęte opieką.
– Mając świadomość, że skutki strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta i rodziców, podjęliśmy działania mające na celu ich zminimalizowanie – wyjaśnia i Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Zajęcia w wejherowskich szkołach odbywają się w zmienionej, dostosowanej do sytuacji formie w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci mają zapewnioną opiekę w szkołach. Większość rodziców pozostawiła jednak swoje dzieci w domach.
Dzięki pomocy emerytowanych pedagogów, katechetów i innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, udało się zorganizować i przeprowadzić zarówno egzaminy gimnazjalne, jak i testy dla ósmoklasistów.
Jak nas poinformowano w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, władze miasta na bieżąco monitorują sytuację i są w kontakcie z dyrektorami szkół oraz z Pomorskim Kuratorium Oświaty.
Podobnie samorząd powiatowy z troską w porozumieniu z dyrektorami szkół powiatowych zapewnia opiekę młodzieży wobec strajku i braku normalnych zajęć lekcyjnych. Ponadto codziennie od godz. 8.00 dostępna jest dla uczniów siedziba Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
– Wszystkie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, prowadzone przez powiat są otwarte i dostępne dla uczniów – informuje starosta wejherowski, Gabriela Lisius. – Dyrektorzy szkół gwarantują dzieciom i młodzieży bezpieczny pobyt w placówce. Dziękuje dyrektorom za odpowiedzialne działanie, które z jednej strony zabezpiecza prawo nauczycieli do strajku, a z drugiej strony zapewnia nadrzędną troskę o uczniów i wychowanków.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.