Nowe stawki opłat za odpady

System odbioru odpadów musi się bilansować

Rada Miasta Wejherowa na sesji 2 kwietnia br. przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców. Od 1 lipca 2019 r. będą one wynosiły 16 zł miesięcznie od 1 mieszkańca segregującego odpady i 32 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku braku segregacji.

Radni klubów tworzących koalicję – Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami skutecznie wnioskowali, aby stawka opłat za odpady niesegregowane została zmniejszona z proponowanej pierwotnie kwoty 40 zł na 32 zł. Chodziło o to, że wzrost byłby zbyt duży i aby proporcja opłat dla odpadów segregowanych do niesegregowanych wynosiła 1:2.
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Oczywiście każdy może zmienić złożoną już deklarację w przypadku zmian na nieruchomości lub zmiany sposobu zbierania odpadów np. z niesegregowanych na segregowane.
Zgodnie z prawem system musi się bilansować.
– Rosnące koszty z jednej strony i unikanie płatności za odpady przez cześć mieszkańców z drugiej strony powodują, że system się nie bilansuje i środków jest za mało. Odbiór i zagospodarowanie odpadów musi się sfinansować z opłat od mieszkańców – podkreśla zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz – Praktycznie w całym kraju i w naszym województwie stawki za odbiór odpadów rosną. Wejherowo nie jest wyjątkiem, a podwyżka jest przeciętna na tle innych miast i gmin regionu.

 

Powody wzrostu opłat za odpady

• Rosnąca ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Wejherowa. W 2014 roku średnia ilość łącznie odebranych odpadów komunalnych wynosiła w naszym mieście 210 kg/os/rok. W 2018 roku było to już 279,2 kg/os/rok, czyli o 1/3 więcej. Większa ilość odpadów powoduje wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

• Rosnące koszty jednostkowe (za 1m3, za 1 tonę) odbioru i zagospodarowania odpadów. Wzrosły koszty pracy, energii elektrycznej, paliw, usług, itd. Przede wszystkim znacząco wzrosła opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku ustalana przez rząd i odprowadzana do budżetu państwa.
W 2015 roku opłata środowiskowa dla odpadów zmieszanych wynosiła 120,76 zł za tonę, a w roku 2019 jest to już 170 zł za tonę, zaś w roku 2020 będzie aż 270 zł za tonę, czyli ponad 2-krotny wzrost w stosunku do 2015 r.

• Nadal nie wszyscy mieszkańcy Wejherowa płacą za swoje odpady. Liczba mieszkańców objętych systemem opłat za odpady wynosi 41 403 osoby, podczas gdy w rzeczywistości w Wejherowie mieszka kilka tysięcy osób więcej. Proceder ten udało się ograniczyć o ponad połowę osób nie płacących, ale nadal on występuje.

 

Przykładowe stawki opłat za odbiór odpadów:

• Rumia: 15 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 40 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
• Miasto Puck: 16 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 25 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
• Gmina Puck: 16 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 28 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
• Gmina Kolbudy: 19 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 38 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
• Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański – opłata naliczona od powierzchni lokalu mieszkalnego – przykładowo w Gdyni dla lokalu o powierzchni w przedziale 60-80m2 opłata wynosi 30 zł/miesiąc dla segregowanych, 60 zł/miesiąc dla niesegregowanych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.