Już można zgłaszać projekty

Wejherowski Budżet Obywatelski 2019

Kilka dni temu, 1 kwietnia rozpoczęło się składanie wniosków w piątej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. Głosowanie na projekty, które zostaną poddane analizie technicznej i sprawdzone pod względem formalnym, odbędzie się we wrześniu.

Na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 1 milion złotych, w tym 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne.
Do 30 kwietnia mieszkańcy mogą składać propozycje projektów.
– Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny.
Głosować będzie można od 9 do 29 września, a wyniki poznamy w październiku br. Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.
– Zachęcam Mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, wielu wspaniałych pomysłów. Czekamy na nie do 30 kwietnia – mówi prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. – Cztery poprzednie edycje Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą i chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim miastem. Podjęcie wysiłku opracowania projektu jest świadectwem zaangażowania w życie i rozwój miasta. . Do tej pory, w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy 24 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 7 nieinwestycyjnych. Kolejne projekty są w trakcie realizacji.

 

Kto jest uprawniony?

• Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 16. rok życia.
Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
• Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Jak składamy wnioski:

• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 do 30 kwietnia 2019 r.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

• 1 – 30 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez mieszkańców
• do 31 maja – analiza złożonych propozycji projektów
• do 4 czerwca – publikowanie sprawdzonych formalnie projektów i poddanie ich konsultacjom społecznym – czas na wnoszenie uwag przez mieszkańców
• 10 czerwca – zakończenie konsultacji społecznych
• 28 czerwca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania
• 9 – 23 września – głosowanie mieszkańców na projekty
• październik – ogłoszenie wyników głosowania

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.