Nowe przedszkole, dotacje, ekologia

Pracowita sesja Rady Miasta Wejherowa

Wtorkowa sesja (2.04.br) miała bardzo bogaty program, obejmujący 46 projektów uchwał. Radni podjęli szereg ważnych uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za odpady dla mieszkańców (piszemy o tym obok) czy założenia Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie na Osiedlu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 7.

Na początku sesji radni wybrali w tajnym głosowaniu radnego Leszka Szczypiora z PiS na drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, gdyż stanowisko to nie było obsadzone od początku kadencji.
Mimo napiętego harmonogramu obrady były sprawne, ale w wyniku kilku niemerytorycznych i zbyt emocjonalnych wystąpień radnych PiS i Stowarzyszenia Dla Wejherowian, dyskusja odbiegała czasami od tematu i przebiegała na krawędzi jarmarku. W dodatku te wystąpienia nic nie wnosiły do rozpatrywanych i ważnych dla mieszkańców spraw.

Radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie:
• Utworzenia Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka w budynku na osiedlu 1000 PP 7.
• Udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na modernizację Oddziału Urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy.
• Przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej „10 Lutego 7”.
• Przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobieskiego 223”.
• Pakiet uchwał związany ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
• Pakiet uchwał, dotyczących sprzedaży nieruchomości miejskich, ich zamiany (m.in. zamiany z Lasami Państwowymi pod poszerzenie cmentarza komunalnego), a także nabycia gruntów przez miasto.
• Pakiet uchwał dotyczący komunikacji miejskiej m.in. lokalizacji nowych przystanków MZK.

 

Zachęcam wszystkich radnych do współpracy

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Jacek Gafka podsumował sesję:
– Dyskusja radnych wynikała z wcześniejszej analizy poszczególnych projektów uchwał przez odpowiednie Komisje Rady i była w większości merytoryczna. Za to Radnym bardzo dziękuję. Nieliczne momenty, w których emocje przeważały nad meritum były zupełnie niepotrzebne i często powodowały gubienie zasadniczego wątku.
Pokazaliśmy jednak, iż potrafimy porozumieć się pomiędzy sobą, jak również z prezydentem miasta tak, aby uzyskując pełen obraz każdego projektu podjąć w sposób uzasadniony optymalną dla mieszkańców decyzję. Od początku kadencji zachęcam wszystkich radnych do współpracy.

 

Będzie więcej miejsc w przedszkolach publicznych

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz na temat potrzeby powstania nowego przedszkola samorządowego:
– Radni podjęli uchwałę o utworzeniu Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie i liczne wnioski rodziców najmłodszych wejherowian.
Co roku do jedynego obecnie przedszkola samorządowego zgłasza się więcej dzieci i nie jesteśmy w stanie ich przyjąć. W roku 2017 zabrakło miejsca w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka dla 69 dzieci, a w roku 2018 dla 148, zaś w 2019 już dla 245 dzieci.
W budynku na Osiedlu 1000 lecia PP 7, który jest własnością miasta, 30 czerwca bieżącego roku kończy się obecna umowa dzierżawy. Zatem będziemy mogli tam utworzyć nowe przedszkole samorządowe, a przyjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.