W kwietniu można składać projekty inwestycyjne i inne

Wejherowski Budżet Obywatelski 2019

1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się składanie wniosków w piątej już edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego – poinformował o tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas konferencji w wejherowskim ratuszu. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. Głosowanie na projekty, które zostaną poddane analizie technicznej i sprawdzone pod względem formalnym, odbędzie się we wrześniu.

Z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowano dotychczas 24 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 7 nieinwestycyjnych. Wśród zrealizowanych projektów jest „Aktywna Nanicka tenis - siatka - kosz”.
Z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowano dotychczas 24 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 7 nieinwestycyjnych. Wśród zrealizowanych projektów jest „Aktywna Nanicka tenis – siatka – kosz”.

W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację przeznaczono 2 miliony złotych, w tym 1 mln złotych 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne.
Składanie przez mieszkańców propozycji projektów rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Głosować będzie można od 9 do 29 września. Wyniki poznamy w październiku br.
Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w tym roku miasto włącza się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Rumi oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta. Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.
– Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny.

Krzysztof Hildebrandt prezydent Wejherowa

– Rozpoczynamy kolejną edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Cztery poprzednie potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą i chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim miastem. Podjęcie wysiłku opracowania projektu jest świadectwem zaangażowania w życie i rozwój miasta. Tym samym zasługuje na szczególne uznanie. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przygotowywania projektów, wielu wspaniałych pomysłów. Od 1 do 30 kwietnia czekamy na ciekawe rozwiązania.
Do tej pory, w ramach Wejherowskiego budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy 24 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 7 nieinwestycyjnych. Kolejne projekty są w trakcie realizacji.

 

Kto może wziąć udział (jest uprawniony) w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim
• Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 16. rok życia.

 

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
• Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

 

Jak składamy wnioski:
• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 do 30 kwietnia 2019 r.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019:
• 1 – 30 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez mieszkańców
• do 31 maja – analiza złożonych propozycji projektów
• do 4 czerwca – publikowanie sprawdzonych formalnie projektów i poddanie ich konsultacjom społecznym – czas na wnoszenie uwag przez mieszkańców
• 10 czerwca – zakończenie konsultacji społecznych
• 28 czerwca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania
• 9 – 23 września – głosowanie mieszkańców na projekty
• październik – ogłoszenie wyników głosowania
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.