Brakuje miejsca na pochówki

Powstanie cmentarz komunalny

Głównym punktem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa była skarga mieszkanki miasta, dotycząca uniemożliwienia pochówku zmarłej osoby na cmentarzu parafialnym przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie.

Rada Miasta ustaliła, że po stronie prezydenta Miasta nie doszło do żadnego działania lub zaniechania, które by utrudniało lub uniemożliwiało pochówek jakiegokolwiek zmarłego na cmentarzu wejherowskim.
Mieszkanka Wejherowa złożyła wcześniej skargę na prezydenta miasta w związku z uniemożliwieniem pochówku jej męża na cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego, gdyż – jak napisała – prezydent nie dysponuje miejscami na cmentarzu.
Prezydent K. Hildebrandt nie miał możliwości „dokonania” pochówku, gdyż właścicielem cmentarza jest Parafia pw. Trójcy Świętej. Jednocześnie prezydent nie został poinformowany przez administrację kościelną o tym, że w marcu 2019 r. zabraknie miejsca na cmentarzu, nie mógł więc z wyprzedzaniem temu przeciwdziałać. Prezydent podjął wszelkie konieczne czynności w celu poszerzenia istniejącego cmentarza.
Radni uznali za konieczne uruchomienie na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego na terenie, który pierwotnie był przeznaczony na poszerzenie cmentarza parafialnego. Trwa tam wycinka drzew, dzięki czemu powstanie 1,5 ha gruntu do zagospodarowania. Bezpośrednie prowadzenie cmentarza przez miasto zagwarantuje możliwość pochówku swoich bliskich wszystkim mieszkańcom Wejherowa. Procedury konieczne do uruchomienia cmentarza komunalnego potrwają od dwóch do sześciu miesięcy.


Podczas sesji wejherowscy radni przyjęli następujący wniosek:
„Rada Miasta Wejherowa zobowiązuje Prezydenta Miasta do uruchomienia na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto w celu zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Wejherowa pochówku na terenie miasta. Rada Miasta wzywa Prezydenta do wstrzymania wykonania uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIIIk/IV/36/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży parafii gruntu z bonifikatą i urządzenia na tym gruncie cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto. Rada oczekuje podjęcia natychmiastowych działań w opisanej sprawie.”
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów przez 14 radnych. Wniosku o utworzenie w Wejherowie cmentarza komunalnego nie poparli następujący radni: Tomir Ponka, Marcin Drewa, Piotr Reszke, Teresa Skowrońska, Wojciech Wasiakowski, Ryszard Kandzora, Marek Budnik.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.