Jak pomóc chorym na autyzm

5 lat stowarzyszenia

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem obchodziło mały jubileusz 5-lecia działalności. Z tej okazji 27 lutego br. w auli Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego zgromadzili się zaproszeni goście. Był to także Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Organizacja została założona 20 lutego 2014 r. przez grupę rodziców i terapeutów osób z autyzmem. Celem powstania stowarzyszenia było i jest szerzenie wiedzy na temat autyzmu wśród społeczeństwa, uspołecznianie osób z autyzmem w możliwym dla nich zakresie oraz zapewnienie rehabilitacji, stworzenie m.in Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Członkowie i założyciele Stowarzyszenia ze wzruszeniem przyjęli gratulacje, życzenia oraz słowa uznania złożone przez gości. Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy wspierali działalność stowarzyszenia przez minione 5 lat. Przygotowano prezentację multimedialną o działalności stowarzyszenia, a oprawę muzyczną zapewniło trio akordeonowe ze Szkoły Muzycznej w Wejherowie w składzie: Ł. Skalski, W. Milewski, P. Zabłoński pod dyrekcją Jerzego Borysionka (zdjęcie poniżej).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.