Trasa Kaszubska w naszym powiecie

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, samorządów gminnych oraz przedsiębiorcy, aby rozmawiać o planach budowy drogi ekspresowej S6, łączącej Trójmiasto ze Szczecinem. Fragmentem tej drogi ekspresowej będzie tzw. Trasa Kaszubska.

Do Wejherowa przyjechał marszałek pomorski Mieczysław Struk, aby rozmawiać ze starostą Gabrielą Lisius, wicestarostą Jackiem Thielem, dyrektorem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robertem Lorbieckim, włodarzami gmin przez które trasa będzie przebiegać oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi powstaniem tej drogi. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Powiatową Radę Przedsiębiorczości, zadeklarowano, że za około trzy miesiące odbędzie się kolejna dyskusja w tej sprawie.
To wstępny etap procedowania inwestycji. Przygotowywana jest dokumentacja budowy drogi, a zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2021 r.
– Inwestycja będzie powodować komplikacje transportowe, dotyczące m.in. obsługi węzła transportowego w Szemudzie, węzła łączącego drogi wojewódzkie biegnące przez Wejherowo, czyli drogi 218 i 224 – stwierdził marszałek Mieczysław Struk. – Samorządowcy i przedsiębiorcy zgłaszają potrzebę realizacji innych mniejszych inwestycji, które będą istotne dla budowy całej drogi S6. Nie jesteśmy w stanie ich w pełni zrealizować, ale należy je wziąć pod uwagę.
Samorząd wojewódzki wesprze finansowo inwestycje drogowe na terenie Wejherowa, od ul. Strzeleckiej do ronda przy ul. Sobieskiego oraz od drogi krajowej nr 6 do ul. Przemysłowej. Ta inwestycja będzie prowadzona wspólnie z prezydentem Wejherowa. Na dwa wejherowskie odcinki, trzeba przeznaczyć ok. 35 mln zł.
– Cieszy nas, że marszałek Mieczysław Struk dostrzega potrzeby i wyzwania, jakie dla naszego miasta wynikają z budowy Trasy Kaszubskiej – powiedziała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa dodając, że miasto mając na uwadze plany drogowe na szczeblu wojewódzkim i krajowym, od wielu lat przygotowuje się na przyjęcie ruchu drogowego z południa i wyprowadzenie go na północ. W najbliższym czasie zostaną podjęte bardziej szczegółowe rozmowy w celu planowania i finansowania obecnych i przyszłych rozwiązań drogowych.
Uczestnicy spotkania rozmawiali także o modernizacjach linii kolejowych na terenie powiatu wejherowskiego. Ten problem będzie rozwiązywany wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe
W opinii zebranych trzeba zgłosić listę priorytetowych zadań strategicznych, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.