Studenci proponują

Jak zagospodarować wody opadowe?

Studenci ostatniego semestru Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przygotowali prace dotyczące szeregu rozwiązań zagospodarowania wód opadowych na terenie Wejherowa.

Już po raz drugi studenci Inżynierii Środowiska w ramach prac semestralnych, zajęli się rozwiązaniami systemowymi, dotyczącymi wód opadowych.
– Młodzi inżynierowie, w formie prezentacji i opracowań przedstawili trendy i możliwości bezpiecznego zagospodarowania wód opadowych również na działkach prywatnych – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W bardzo zurbanizowanym świecie, coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania. Z uwagą zapoznamy się z pracami młodych inżynierów.
Zagospodarowanie wód na działce staje się szansą i koniecznością, ponieważ rzeka Reda i Cedron, które są odbiorcami zebranej w sieć kanalizacji deszczowej wody z miasta mają coraz mniejsze możliwości odbioru dodatkowej wody. Natomiast szansę upatrywać należy w mniejszych opłatach, które narzucone zostały ustawą Prawo Wodne sprzed roku (informację o koniecznych opłatach zamieszczamy u dołu tej strony gazety).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.