Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Urząd Miejski przypomina, że 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem. Wpływy z opłat stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Więcej na ten temat w internecie, pod adresem:
http://www.wejherowo.pl/artykuly/informacja-o-oplacie-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej-zgodnie-z-ustawa-prawo-wodne-a6316.html
W przypadku pytań UM prosi o kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Osoba do kontaktu Justyna Machalińska-Murawska tel.: 58 677 71 20

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.