Nowy Zarząd PCK

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

W Wejherowie 30 stycznia br. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie. Po dwuletniej działalności ustępującego zarządu komisarycznego, powołanego z powodu kryzysowej sytuacji rejonu wejherowskiego, wybierano pełnoprawne organy statutowe.

W skład Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie weszli: prezes Zarządu Szymon Piotrowski, wiceprezes Karolina Grzenkowicz, skarbnik Krzysztof Wójcik, sekretarz Ewa Trocka,członek Zarządu Waldemar Mróz.
W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Rafał Piotrowicz, członkowie Adam Majkowski oraz Marek Kierznikiewicz.
Na zebraniu byli obecni zaproszeni goście, m.in. starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius oraz delegaci jednostek podstawowych oddziału – Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Wejherowo, Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Wejherowo oraz Szkolnych Kół PCK.
Oddział Rejonowy PCK Wejherowo zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie powiatu wejherowskiego.
Do zadań PCK Wejherowo należą akcje humanitarne dla potrzebujących, promowanie zdrowia i pierwszej pomocy oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie, organizowanie zbiórek krwi, działalność edukacyjna dzieci i młodzieży, organizacja wolontariatu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.