Informacje o dochodach

Urząd Skarbowy w Wejherowie przekazał redakcji pismo z Ministerstwa Finansów, w formie listu otwartego. List nosi datę 7 stycznia 2013 roku. Poniżej jego treść. Szanowni Państwo,
Ro 2013 jest już kolejnym, piątym rokiem, w którym możemy składać do urzędów skarbowych dokumenty w formie elektronicznej. Z satysfakcją obserwuję także coroczny wzrost grona zwolenników tej formy przesyłania deklaracji.
Początek każdego roku to okres składania przez płatników deklaracji i informacji – szczególnie takich jak PIT-11 i PIT 8-C. Dlatego pragnę zachęcić Państwa – jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych – do składania deklaracji i informacji dotyczących wszystkich pracowników w formie elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf/gov/pl.
W 2012 do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w formie papierowej formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 na przykład w ubiegłym roku i nie zostało ono odwołane nie musza składać go powtórnie.
Jednocześnie uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród Państwa pracowników informacji o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT za pośrednictwem internetu za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie jest złożenie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami. Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse/mf/gov/pl
* Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa (w sprawie procedur składania deklaracji)
Tel: 801 055 055 (połączenia z tel. stacjonarnymi)
Tel: 22 330 03 30 (połączenia z tel. Komórkowymi)
Tel: 48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicą)
* Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje:
(w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu) Tel: 22 694 49 74, info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.