Kibice i spory

Kilka uchwał, dotyczących m.in. spraw lokalowych oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania, liczne pytania radnych, a także wizyta kibiców Gryf Wejherowo i wystąpienie ich przedstawiciela – tak najkrócej można opisać XXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta, która odbyła się w ratuszu przedwczoraj 22 stycznia. Schemat sesji nie odbiegał od poprzednich. Opozycja z PO starała się doprowadzić do „spięcia”, przez co z kilku dość prostych uchwał, zrobiło się kilka godzin obrad i często niemerytorycznych sporów.
Wejherowscy radni wyrazili m.in. zgodę na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego. Wnioski w tej sprawie złożyli mieszkańcy zainteresowani kupnem na własność mieszkań komunalnych. Większością głosów Rada Miasta zgodziła się również na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej na zakup mieszkania.
To pierwsza tego typu sprawa, która na wniosek mieszkańców pojawiła się podczas obrad. Radni PO wnioskowali o usunięcie tej uchwały z porządku obrad. Ponieważ jednak mieszkańcy, którzy musieliby oddać równowartość bonifikaty znaleźli się w takiej sytuacji nie z własnej winy, tylko dewelopera opóźniającego budowę, a pieniądze i tak zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe, podjęto wspomnianą uchwałę głosami „Wolę Wejherowo” i radnego PiS. Radni uznali, że zwrot bonifikaty byłyby krzywdzący i niesprawiedliwy dla młodej rodziny.
Większość radnych poparła zamiar zakupu działki przy przejściu pomiędzy ulicami Sobieskiego i Bukową, w rejonie przychodni zdrowia. Prezydent argumentował, że zakup pozwoli uporządkować sprawy własnościowe na tym terenie, a w konsekwencji – umożliwi w przyszłości lepsze zagospodarowanie, m.in. poszerzenie tego bardzo ruchliwego przejścia, z którego korzystają tysiące mieszkańców. Teraz jest okazja, aby grunt kupić.
Uchwalono też zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowa między ulicami Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza.
Pośród licznych pytań poszczególnych radnych znalazła się sprawa przetargu na wywóz śmieci, ogłoszonego przez Wejherowski Zakład Nieruchomości Komunalnych (piszemy o tym na str. 3). Radni opozycyjni z PO próbowali zrobić „aferę”. W końcu w dyskusji pojawiła się propozycja, że najlepiej będzie jak sprawę może zbada Komisję Rewizyjną RM.
Wniosek poparł m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, którego zdaniem nie ma żadnego powodu, aby nie zbadać działania WZNK. W kontekście różnych oskarżeń czy też pomówień, przewodniczący RM, Leszek Glaza, podkreślił, że obowiązkiem każdego jest zgłoszenie podejrzeń o łamanie prawa do prokuratury.
W trakcie obrad na sali pojawiła się grupa kibiców klubu piłkarskiego Gryf-Orlex. Ich przyjście zdezorganizowało sesję, gdyż kibicie wchodzili i wychodzili z sali. Radni udzielili głosu przedstawicielowi działaczy klubu, który w długim wystąpieniu domagał się pieniędzy z budżetu miasta. Temat jest znany od kilku tygodni, my również pisaliśmy o tej sprawie. AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.