Miasto istnieje od 369 lat

W rocznicę uzyskania praw miejskich przez Wejherowo

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego zorganizowało uroczystość z okazji 369. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Wejherowo. 13 stycznia 1650 roku król Jan Kazimierz nadał przywilej loakcyjny osadzie Wejherowska Wola, założonej przez Jakuba Wejhera. Stowarzyszenie przypomniało o tym ważnym wydarzeniu w sobotę, 12 stycznia.

Żołnierze przemaszerowali ulicą Wałową oraz ulicą Jana III Sobieskiego na Plac Jakuba Wejhera, gdzie zaprezentowali mieszkańcom musztrę oraz strzelanie.
– Zgodnie z przywilejem miasto otrzymało nazwę Wejheropolis, czyli Wejherowo, a także wszystkie prawa i przywileje miast pruskich. Wejheropolis nazywane też Nowym Miastem, było jedynym na Kaszubach miastem prywatnym – przypomniał zebranym prezes stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego, Krzysztof Zdunkowski. – Miasto otrzymało prawo chełmińskie i była to ostatnia tego typu lokacją na Pomorzu.
Król ustalił również, że w herbie miasta będzie biały krzyż rycerzy maltańskich na niebieskim polu, otoczony zielonym wieńcem wawrzynowym. W środku krzyża będzie czerwona róża.
Prawa miejskie dla Wejherowa potwierdził król Jan III Sobieski w 1696 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.