Biznesmen na e-zwolnieniu

ZUS informuje

Przedsiębiorcy, jak wszyscy chorują i korzystają ze zwolnień lekarskich. Dzięki elektronicznemu zwolnieniu lekarskiemu nie muszą się martwić jak dostarczyć druczek do ZUS. Zrobi to za nich system, a oni będą mogli spokojnie wracać do formy. Jednak, aby otrzymać zasiłek chorobowy należy złożyć wniosek.

Jeśli lekarz wystawi przedsiębiorcy elektroniczne zwolnienie (e-ZLA), to trafi ono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie. Lekarz nie musi dodatkowo wydawać jego wydruku. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby złożyć wniosek o zasiłek chorobowy.
Jak to zrobić szybko i sprawnie? Jeśli jest to pierwsze e-ZLA, to jako wniosek o zasiłek chorobowy należy złożyć zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Gdy przedsiębiorca otrzyma kolejne zwolnienie za nieprzerwany okres niezdolności do pracy (choroby), to jako wniosek o zasiłek może złożyć jeden z następujących dokumentów: zaświadczenie na druku Z-3b, wypełnione tylko do pkt. 1 lub wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 bądź w innej formie. W tym ostatnim przypadku, we wniosku trzeba wskazać imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, serię i numer wystawionego zaświadczenia lekarskiego (o ile je znamy), informację, czy niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy albo choroby zawodowej oraz informację czy okres niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu. Jeśli korzystamy z profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to dokumenty Z-3b i ZAS-53 możemy wypełnić i przesłać do urzędu elektronicznie. Dokumenty te są też dostępne w wersji do wypełnienia i wydrukowania na stronie www.zus.pl.
O wniosku o zasiłek chorobowy muszą również pamiętać pracownicy, których zatrudnienie ustało.
e-ZLA, które obowiązują od 1 grudnia 2018 r. docenia coraz więcej lekarzy i pacjentów. W listopadzie jak dotąd do pomorskich oddziałów ZUS trafiło przeszło 28 tys. dokumentów e-ZLA, co stanowi ponad 51 proc. wszystkich zwolnień lekarskich.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.