Podatki w Wejherowie w 2019 roku pozostaną bez zmian

Miasto pozyskuje dotacje i oszczędnie gospodaruje pieniędzmi

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję, że podobnie jak w ubiegłych latach, w 2019 roku w Wejherowie nie wzrosną stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłata za posiadanie psa. Pomimo tego rosną wydatki budżetu miasta, szczególnie na inwestycje.

Od sześciu lat miejskie podatki w Wejherowie pozostają na tym samym poziomie, a niektóre stawki są nawet niższe, niż kiedyś. W 2019 r. nadal będą obowiązywały stawki z 2013 r., częściowo zmniejszone w 2017 r. Od 2011 roku nie zmienia się także stawka opłaty od posiadania psów.

Skąd miasto bierze środki na rozwój?

Wzrost wydatków, zwłaszcza inwestycji, jest oczywisty. W kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycyjne. Razem ze środkami zdobytymi przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w latach poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta, który służy mieszkańcom.
Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i bezpiecznym poziomie – wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 26,5 %, a za maksymalny przyjmuje się 60%.

Wysokość miejskich podatków i opłat

Przypomnijmy, że roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą od 2013 r.: podatek od budynków mieszkalnych – 73 gr. od 1 mkw. powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 53 gr.
Od 2017 r. zmniejszyła się stawka podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Opłata wynosi 22,66 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej oraz stawka podatku za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł.
Podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego wynosi 7,50 zł od 1 mkw. powierzchni. Podatek od gruntów mieszkalnych wynosi 45 gr. od 1 mkw. powierzchni, natomiast emeryci zapłacą 33 gr.
Nie zmienia się także roczna stawka podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Wejherowa. Podatek od autobusów uzależniony jest od liczby miejsc siedzących oraz od spełniania różnych norm ekologicznych. Opłaty roczne za posiadanie i użytkowanie autobusów wahają się od 900 zł do 2 320 zł.
Od 2011 roku nie zmieniła się stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 75 złotych rocznie od każdego psa.

Nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian

Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Przyszły rok może być trudny, jeśli chodzi o wzrost różnego rodzaju opłat, np. dużo mówi się o znacznym wzroście cen energii elektrycznej. Dlatego podjąłem decyzję, że podatki lokalne w Wejherowie w 2019 roku nie wzrosną. To nasza celowa polityka skierowana ku mieszkańcom. Pozostawiając stawki sprzed sześciu lat, stwarzamy warunki przyjazne mieszkańcom, a także dbamy o rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Pomimo tego, że nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian, stale wzrastają nasze wydatki budżetowe, zwłaszcza na inwestycje. Rozwój miasta i potrzeby mieszkańców finansujemy przede wszystkim, że zdobytych dotacji zewnętrznych i w bardzo ograniczonym stopniu z kredytów. Staramy się też oszczędnie gospodarować środkami publicznymi.

 

Pierwszy wykres porównuje wydatki na początku poprzedniej kandencji w 2014 roku (zielony słupek) oraz planowane wydatki na początku obecnej kadencji (żółty słupek), a także zmianę kwotową, czyli wzrost wydatków o 75,5 mln zł (czerwony słupek). Ostatni słupek (niebieski) pokazuje zmianę procentową – wzrost o 49,9 procent.

Drugi wykres  pokazuje wydatki majątkowe z budżetu miasta, czyli inwestycyjne. W 2014 roku wynosiły one 17,5 ml zł (zielony słupek), a na początku obecnej kadencji w 2019 roku zaplanowano na ten cel 42,4 mln zł (żółty słupek).
Kolejne słupki pokazują zmianę kwotową – wzrost o 24,9 mln zł oraz procentową – wzrost o 142,3 proc.!

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.