Promują nasze miasto

W styczniu, w gościnnym Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie spotkali się członkowie Koła Przewodników i Pilotów PTTK w Wejherowie. Na zebraniu sprawozdawczym w pałacu wybrali nowy zarząd.

Przewodniczącą koła została ponownie znana wejherowska przewodniczka, Teresa Kowalska. W zarządzie znaleźli się również: Renata Makiła – zastępca przewodniczącej oraz Edwin Nawrocki – sekretarz koła.
Koło Przewodników i Pilotów PTTK w Wejherowie, które funkcjonuje w strukturach Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, powstało w grudniu 1998 roku. Kołonależy do Pomorskiej Federacji Przewodnickiej w Gdańsku, a jego przedstawiciele biorą udział w sejmikach przewodnickich. Na jednym z nich zaprezentowali referat pt. „Specyfika pracy przewodników turystycznych z grupą osób niesłyszących i niepełnosprawnych”.
– Byliśmy organizatorami VII Pomorskiego Zlotu Przewodników PTTK oraz uczestnikami m.in. zjazdów Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku – informuje Teresa Kowalska. – Wypracowaliśmy nowe projekty i materiały promocyjne dotyczące, m.in. makiety Kalwarii i Starego Miasta w Wejherowie, utworzenia punktu informacji turystycznej, umieszczenie przy wjazdach do Wejherowa dodatkowych tzw. witaczy.
Przewodnicy PTTK w Wejherowie oprowadzają latem po Wejherowie coraz liczniej przyjeżdżających tu turystów. M.in. latem codziennie spotykali się z grupami na bezpłatnych wycieczkach, organizowanych dla gości przez Urząd Miasta w Wejherowie.
– Współpracujemy z nauczycielami oraz młodzieżą wejherowskich szkół, organizujemy wojewódzkie zloty turystyczne PTTK. – dodaje przewodnicząca Koła. – Współpracujemy z Wydziałem Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta, z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowskim Centrum Kultury i z ojcami Franciszkanami, opiekunami duchowymi Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.